Advanced solutions for better life!

Opseg usluga

 • Elektrotehnika, slaba i jaka struja
 • Grijanje, ventilacija i klimatizacija
 • Opskrba vodom i odvodnja
 • Sustavi sigurnosne tehnike
 • Automatika
 • Obnovljivi izvori energije
 • Sprinkler

LSG GROUP je kao kompetentan „Life Cycle Partner“  u mogućnosti ponuditi  svaku pojedinu fazu jednog projekta prema načelu „sve iz jedne ruke“.

 • Razvoj projekata
 • Projektiranje
 • Izgradnja i opremanje
 • Upravljanje i održavanje