Advanced solutions for better life!

Iza kulisa: izgradnja fotonaponskih elektrana Elista i Mikhailovskaya

Proizvedeno 36.895 GVh, 14.000 priključaka domaćinstava, Ušteda od 30.000 t CO2 – jednogodišnji rezultati pouzdanog i čistog energetskog napajanja za naša dva solarna projekta  Elista Severnaya i Mihajlovskaja na jugu Rusije.

Bacite pogled  iza kulisa i pogledajte kako solarna energija raste u regionu Astrachan, koju pokreću dva PV postrojenja koje je naš tim izgradio i uspešno lansirao prošle godine.

 

©Vershina Development.