Advanced solutions for better life!

WHA Felberstraße 68-70, 1150 Beč

Drago nam je  da smo dobili još jednu narudžbu kompanije STRABAG AG za izgradnju 142 stambene jedinice. Gotovo u isto vreme kao i građevinski projekat Vegagasse, ovde se gradi moderni stambeni kompleks sa podzemnom garažom. Delovanje projektnog tima STRABAG i LSG biti će isto kao i za građevinski projekat Vegagasse 20.

Vrednost naloga: 875.000,00 evra