Advanced solutions for better life!

Conectarea cu succes a parcului eolian Moldova Nouă la reţeaua electrică

Proiectul constă din 21 turbine eoliene de 2,3 MW fiecare, cu o putere totală de peste 48 MW. Am instalat peste 100km de cablare de tensiune medie din fibră optică pe un teren extrem de dificil, în majoritate cu sol stâncos şi peisaj deluros. Am furnizat infrastructura electrică completă, inclusiv sistemul de împământare, sistemul de tensiune medie de 30 kV, sistemul SCADA şi staţia completă de transformatoare 110/33 kV pentru conectarea la reţeaua electrică.
Utilizatorul final ENEL GREEN POWER şi-a majorat portofoliul de staţii eoliene producătoare de energie electrică din România în mod semnificativ prin acest proiect şi LSG este mândră că a putut să participe la acest proiect important.