Advanced solutions for better life!

Uspješno priključenje na mrežu iz vjetroparka Moldova Noua

Projekt se sastoji od 21 vjetroagregata od 2,3 MW sa  ukupnom snagom  većom  od 48 MW. Mi smo instalirali više od 100 km srednjeg napona i optičkih kablova na izuzetno teškom terenu, uglavnom stjenovitog tla u brdovitim područjima. Mi smo osigurali kompletnu električnu infrastrukturu, uključujući i uzemljenja, 30 kV sustava srednjeg napona, SCADA-sustav i kompletnu 110/33 kV podstanicu za  mrežnu vezu.

Krajnji kupac ENEL GREEN POWER je ovim projektom znatno povećao svoj portfelj vjetroelektrana u Rumunjskoj i LSG je ponosan da je bio u mogućnosti sudjelovati u ovom važnom projektu.