Advanced solutions for better life!

Arhiva novosti

10.01.2019

Nadogradnja klimatizacije – Poslovna zgrada Romana

LSG Building Solutions SRL potpisao je ugovor o projektovanju i izgradnji sa kompanijom MT&T – Atalian (Global Leader of Facility Management), kompanijom za upravljanje projektima. Mi smo odgovorni za unapređenje rashladnog rešenja u poslovnoj zgradi Romana kako bi se poboljšalo zadovoljstvo najmoprimaca. Naša kompanija će izvoditi instalaciju suvog rashladnog sredstva sa rastvorom glikola i izmenjivačem […]

Više

01.11.2010

LJG će rekonstruisati BCR poslovnice u Curtea de Arges

LJG je dobio ugovor od BCR za rekonstrukciju poslovnice BCR u gradu Curtea de Arges. Radovi uključuju sve potrebne građevinske radove i mašinske / električne instalacije, tako da će LJG biti glavni izvođač na ovom projektu.

Više