Advanced solutions for better life!

Mašinske instalacije

Tehnika grejanja, ventilacije i klimatizacije se poslednjih godina razvila u najvažnije sisteme u savremenim zgradama. Ne samo udobnost za krajnjeg kupca, nego i isplativost, operativni troškovi i održivost u smislu postupanja sa resursima na neškodljiv način, danas predstavljaju najvažnije kriterijume odlučivanja.

Svoje iskustvo u izvođenju proračuna isplativosti kao i sertifikovanje za velike projekte (npr. Breeam, Leeds, …) svojim klijentima stavljamo na raspolaganje. Upoređivanje sistema i odlučivanje o sistemu može se izvršiti samo u uskoj saradnji sa investitorom. Ovi procesi iziskuju vreme i potrebnu dalekovidnost s obzirom na druge sastave povezane sa mašinskom tehnikom. Kao ponuđač celokupnih električnih i mašinskih postrojenja sposobni smo izraditi sveobuhvatna rešenja koja obuhvataju sve instalacijske sistema i time osiguravamo optimalnu konfiguraciju postrojenja.