Advanced solutions for better life!

Ugovor o izvođenju radova za FNE Jankomir i Žitnjak

LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom  TRIUS d.o.o. potpisao ugovor za izvođenje radova na fotonaponskim elektranama u Kovinskoj ulici 10 na Jankomiru i Radničkoj cesti 177 na Žitnjaku.

Obadvije elektrane će iznositi oko 900 kWp a odmah nakon potpisa ugovora započet će s izradom projektne dokumentacije.

Izvođenje radova na objektima započet će odmah nakon isporuke materijala (predviđeno najkasnije u ožujku 2023).

Završetak radova bi trebao biti najkasnije 30.06.2023. godine.