Advanced solutions for better life!

O nama

LSG GROUP poreklom iz Austrije, osnovana je 1997. kao Lepold Jordan GmbH, u 2010. preimenovana u LJG Building Solutions d.o.o. te u konačnici reorganizovana 2012. u LSG GROUP.

LSG GROUP je 100% u privatnom vlasništvu. Svi vlasnici rade na rukovodećim pozicijama unutar kompanije.

LSG GROUP je ubrzo postala kompetentan partner u području elektro i mašinskih postrojenja za industrijske i komercijalne kupce.

LSG GROUP je uspeo da prevaziđe sve teške i složene zadatke i integriše se u izgradnji sistema u zgradarstvu te se razvije u jakog, uspešnog i pouzdanog partnera.

LSG GROUP se u posljednjih nekoliko godina jače angažovao u oblasti projektovanja, izgradnje obnovljivih izvora energije, razvoju vetroelektrana te fotonaponskih postrojenja.


U Njemačkoj, Rusiji i Australiji imamo joint ventur partnere.