×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

 

Lipkovich Gerhard

Lipkovich Gerhard

Lokacija: Bukarešt
LSG GROUP: od 2006

Gerhard Lipkovich, rođen 17.12.1971., Inženjer Elektrotehnike, započeo je svoju karijeru 1991. godine u području građevinarstva, a od 1999. je aktivan na međunarodnim projektnim poslovima u Čehoslovačkoj i Rumuniji.

 

Schoissengeier Werner

Schoissengeier Werner

Lokacija: Zagreb
LSG GROUP: od 2007

Werner Schoissengeier, rođen 17.06.1971., Inženjer Mašinstva, započeo je svoju profesionalnu karijeru godine 1991. u građevinarstvu. Od 1999. je aktivan na međunarodnim projektima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji.

 

Göth Karl

Göth Karl

Lokacija: Beč
LSG GROUP: od 2009

Karl Göth, rođen 08.08.1971., Inženjer Elektrotehnike, započeo je svoju profesionalnu karijeru godine 1991. u građevinarstvu. Od 1998. je aktivan na međunarodnim projektima u Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji i na Baltiku.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023