×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

 

Lipkovich Gerhard

Lipkovich Gerhard

Location: Bukarešt
LSG GROUP: od 2006

Gerhard Lipkovich, rođen 17.12.1971., Inženjer Elektrotehnike, započeo je svoju karijeru 1991. godine u području zgradarstva, a od 1999. je aktivan na međunarodnim projektnim poslovima u Čehoslovačkoj i Rumunjskoj.

 

Schoissengeier Werner

Schoissengeier Werner

Location: Zagreb
LSG GROUP: od 2007

Werner Schoissengeier, rođen 17.06.1971., Inženjer Strojarstva, započeo je svoju profesionalnu karijeru godine 1991. u zgradarstvu. Od 1999. je aktivan na međunarodnim projektima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji .

 

Göth Karl

Göth Karl

Location: Beč
LSG GROUP: od 2009

Karl Göth, rođen 08.08.1971., Inženjer Elektrotehnike, započeo je svoju profesionalnu karijeru godine 1991. u zgradarstvu. Od 1998. je aktivan na međunarodnim projektima u Poljskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Srbiji i na Baltiku.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023