×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Forte Partners ponovno je naš klijent.
Published 3/20/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions sklopio je novi ugovor, ovaj put za razvoj prostora COGNYTE ROMANIA, koji se nalazi u sklopu zgrade U-Center 2, kat 1. Imat će ukupnu površinu od 1.250 m², a naša tvrtka će se pobrinuti oko isporuke opreme kao i oko izvođenja svih instalacija. Radovi su započeli ovaj mjesec, a završetak se očekuje krajem ožujka ove godine. Zadovoljstvo kupaca i zadovoljstvo...read more ❯
Forte Partners je ponovo naš klijent.
Published 3/20/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions je zaključio novi ugovor, ovog puta za razvoj prostora COGNITE ROMANIA, koji se nalazi u okviru zgrade U-Centar 2, sprat 1. Imaće ukupnu površinu od 1.250 m², a naša kompanija će se pobrinuti za isporuku opreme kao i za izvođenje svih instalacija. Radovi su počeli ovog meseca, a završetak se očekuje krajem marta ove godine. Zadovoljstvo kupaca i zadovoljstvo...read more ❯
Forte Parteners este încă o dată clientul nostru.
Published 3/20/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions a încheiat un nou contract, de această dată pentru amenajarea spațiului COGNYTE ROMÂNIA, aflat în incinta clădirii U-Center 2, etajul 1. Acesta va avea o suprafață totală de 1.250  mp, iar compania noastră se va ocupa atât de livrarea echipamentelor cât și de realizarea tuturor instalațiilor. Lucrările au început luna acesta și se preconziează...read more ❯
Forte Partners is once again our client.
Published 3/20/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions has signed a new contract, this time for the development of the COGNYTE ROMANIA, a space located within the premises of the U-Center 2 building, floor 1. It will have a total area of ​​1,250 sqm, and our company will handle both the delivery of the equipment as well as the realization of all installations. The work started this month and is expected to be completed...read more ❯
Forte Partners ist einmal mehr unser Kunde.
Published 3/20/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions hat einen neuen Vertrag unterzeichnet, dieses Mal für die Entwicklung des COGNYTE ROMANIA, ein Raum, der sich in den Räumlichkeiten des U-Center 2 Gebäudes, Stockwerk 1, befindet. Er wird eine Gesamtfläche von 1.250 m² haben, und unser Unternehmen wird sowohl die Lieferung der Ausrüstung als auch die Realisierung aller Installationen übernehmen. Die Arbeiten...read more ❯
Centrul european de cultură și sport destinate comunității rrome din Barban
Published 3/7/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. a fost contractată de compania Structura Concept d.o.o. pentru execuția instalațiilor electrice de curenți tari și curenți slabi, în cadrul centrului cultural și sportiv european pentru rromii din Barban. Lucrările au început în ianuarie 2024, iar finalizarea acestora este planificată în noiembrie 2024. Imobilul va fi construit pe o suprafață...read more ❯
European Roma cultural and sports center in Barban
Published 3/7/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o., is contracted by the company Structura Concept d.o.o. for the execution of the high and low current electrical installations at the European Roma cultural and sports center in Barban. The works started in January 2024 and the planned completion of the works is in November 2024. The building will have approximately 2000 m2 of usable area, which will serve the...read more ❯
Europäisches Roma-Kultur- und Sportzentrum in Barban
Published 3/7/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. hat mit der Firma Structura Concept d.o.o.  die Durchführung von Elektroinstallationen mit Stark- und Schwachstrom im Europäischen Kultur- und Sportzentrum der Roma in Barban vereinbart. Die Arbeiten begannen im Januar 2024 und die Fertigstellung der Arbeiten ist für November 2024 geplant. Das Gebäude wird mit einer Nutzfläche von ca. 2000 m2 errichtet...read more ❯
Evropski romski kulturno-sportski centar u Barbanu
Published 3/7/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom Structura Concept d.o.o. ugovorio izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje u Evropskom romskom kulturno-sportskom centru u Barbanu. Radovi su počeli u januaru 2024. godine, a planirani završetak radova je u novembru 2024. godine. Zgrada će biti izgrađena sa korisnom površinom cca 2000 m2, koja će služiti kulturnim i sportskim...read more ❯
Europski romsko kulturno-sportski centar u Barbanu
Published 3/7/2024 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom Structura Concept d.o.o. ugovorio izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje na objektu Europski  romsko kulturno-sportski centar u Barbanu. Radovi su započeli u siječnju 2024 a planirani završetak radova je u studenom 2024. Objekat će se izgraditi s korisnom površinom od cca 2000 m2 koja će služiti za kulturno-sportske potrebe...read more ❯
Energia electrică pentru tracțiune verde în Carinthia
Published 3/5/2024 in Hrvatska
Energia electrică pentru tracțiune verde în Carinthia - ÖBB construiește primul sistem agrivoltaic din Austria pentru alimentare energie electrică cale ferată!  Energia verde poate fi atât de frumoasă. Combinația de energie solară și pășuni umbrite pentru agricultură este impresionantă. Primul sistem agrivoltaics din Austria produce 15 GWh de energie pe an și oferă, de...read more ❯
Zelena vučna energija u Koruškoj
Published 3/5/2024 in Hrvatska
Zelena vučna energija u Koruškoj - ÖBB gradi prvi austrijski agro-naponski sistem za železničku električnu energiju! Zelena energija može biti tako lepa. Kombinacija solarne energije i osenčenih pašnjaka za poljoprivredu je impresivna. Prvi poljoprivredni fotonaponski sistem u Austriji proizvodi 15 GWh energije godišnje i takođe obezbeđuje hlad za oko 6000 kokošaka i 60 ovaca....read more ❯
Zelena vučna energija u Koruškoj
Published 3/5/2024 in Hrvatska
Zelena vučna energija u Koruškoj - ÖBB gradi prvi austrijski agronaponski sustav za željezničku električnu energiju! Zelena energija može biti tako lijepa. Kombinacija sunčeve energije i zasjenjenih pašnjaka za poljoprivredu je impresivna. Prvi poljoprivredni fotonaponski sustav u Austriji proizvodi 15 GWh energije godišnje i također pruža hladovinu za oko 6000 kokoši i 60 ovaca....read more ❯
Green traction current in Carinthia
Published 3/5/2024 in Hrvatska
Green traction current in Carinthia - ÖBB builds Austria's first agrivoltaic system for railroad current! Green energy can be so beautiful. The combination of solar energy and shaded pastures for agriculture is impressive. Austria's first agri-photovoltaic system produces 15 GWh of energyday per year and also provides shade for around 6,000 chickens and 60 sheep. Biodiversity was also taken...read more ❯
Grüner Bahnstrom in Kärnten!
Published 3/5/2024 in Hrvatska
Grüner Bahnstrom in Kärnten - ÖBB errichten Österreichs erste Agri-Photovoltaikanlage für Bahnstrom! So schön kann grüne Energie sein. Die Kombination von Sonnenenergie und beschatteten Weideflächen für die Landwirtschaft ist beeindruckend. Die erste Agri-Photovoltaikanlage Österreichs produziert jährlich 15 GWh Energieertag pro Jahr und dient gleichzeitig als Schattenspender für...read more ❯
Muzeul Hundertwasser este aproape gata!
Published 2/7/2024 in Hrvatska
Renovarea "KunstHauswien. Muzeul Hundertwasser" este aproape de finalizare! Lucrările noastre, începute vara trecută, sunt în derulare și au ca termen de finalizare sfârșitul lunii februarie. Echipa noastră este implicată pe deplin, iar rezultatele vor fi pe măsură. Gama de servicii: - Iluminat de urgență și siguranță - Tablouri electrice de distribuție - Control...read more ❯
Renovisanje se privodi kraju
Published 2/6/2024 in Hrvatska
Renovisanje "KunstHauswien. Museum Hundertwasser" je u punom jeku! Naš posao, koji je počeo prošlog leta, ide prema planu za ponovno otvaranje planirano krajem februara. Naš tim je uradio odličan posao. Raspon usluga: - Rasveta za hitne slučajeve i sigurnosna rasveta - Električni razvodni ormari - KNX upravljanje rasvetom - Sustav rasvete - Podatkovna tehnologija - Brave na...read more ❯
Renoviranje se privodi kraju
Published 2/6/2024 in Hrvatska
Obnova "KunstHauswien. Museum Hundertwasser" je u punom zamahu! Naš rad, koji je započeo prošlog ljeta, ide prema planu za ponovno otvaranje planirano krajem veljače. Naš tim je napravio sjajan posao. Raspon usluga: - Rasvjeta za hitne slučajeve i sigurnosna rasvjeta - Električni razvodni ormari - KNX upravljanje rasvjetom - Sustav rasvjete - Podatkovna tehnologija - Brave na...read more ❯
Renovation is on the home stretch!
Published 2/6/2024 in Hrvatska
Renovation of the "KunstHauswien. Museum Hundertwasser" is on the home stretch!  Our work, which started last summer, is on schedule for the planned reopening at the end of February. Our team has done a great job. Scope of services: - Emergency & safety lighting - Electrical distribution boards - KNX lighting control - Lighting system - Data technology - Door locks - Alarm...read more ❯
Sanierung auf Zielgeraden!
Published 2/6/2024 in Hrvatska
Sanierung des "KunstHauswien. Museum Hundertwasser" befindet sich auf der Zielgeraden!  Planmäßig sind unsere Leistungen, die letzten Sommer gestartet haben, für die geplante Wiedereröffnung Ende Februar auf der Zielgeraden. Unser Team hat eine großartige Arbeit geleistet. Leistungsspektrum: - Not & Sicherheitsbeleuchtung - Elektroverteiler - Lichtsteuerung KNX -...read more ❯
În slujba sănătății și îngrijirii
Published 12/20/2023 in Hrvatska
Finalizarea azilului de bătrâni CS Caritas Socialis din Kalksburg la Mackgasse1, în sectorul 23 din Viena! Un azil modern de bătrâni a fost realizat în perioada iulie 2021 - octombrie 2023 cu o atenție deosebită pentru factorii ecologici precum sustenabilitatea energetică a clădirii. Click aici pentru a vedea acest proiect: https://www.youtube.com/watch?v=8m7kw60Lk6o Scopul...read more ❯
U zdravstvenoj službi
Published 12/20/2023 in Hrvatska
Završena je izgradnja staračkog doma CS Caritas Socialis u Kalksburgu na adresi Mackgasse 1, u 23. bečkom okrugu! Savremeni starački dom izgrađen je u periodu od jula 2021. do oktobra 2023. godine sa posebnom pažnjom na faktore životne sredine kao što je održivi energetski bilans zgrade. Kliknite ovde za video snimak ovog...read more ❯
U službi zdravstvene skrbi
Published 12/20/2023 in Hrvatska
Završena je izgradnja staračkog doma CS Caritas Socialis u Kalksburgu na adresi Mackgasse 1, u 23. bečkom okrugu! Moderni starački dom realiziran je u razdoblju od srpnja 2021. do listopada 2023. s posebnim osvrtom na ekološke čimbenike kao što je održiva energetska bilanca zgrade. Kliknite ovdje za video ovog projekta: https://www.youtube.com/watch?v=8m7kw60Lk6o Opseg...read more ❯
In the service of Health & Care
Published 12/20/2023 in Hrvatska
Completion of the CS Caritas Socialis nursing home in Kalksburg at Mackgasse 1, in Vienna's 23rd district! A modern nursing home was realized in the period from July 2021 - October 2023 with special consideration for ecological factors such as the sustainable energy balance of the building. Click here for the video of this project: https://www.youtube.com/watch?v=8m7kw60Lk6o Scope of...read more ❯
In the service of Health & Care
Published 12/20/2023 in Hrvatska
Fertigstellung des Pflegeheims der CS Caritas Socialis in Kalksburg in der Mackgasse 1, im 23. Wiener Gemeindebezirk erfolgt! Realisiert wurde im Zeitraum von Juli 2021 - Oktober 2023 ein modernes Pflegeheim mit der besonderen Rücksichtnahme auf ökologische Faktoren wie den nachhaltigen Energiehaushalt des Gebäudes. Hier gehts zum Video zu diesem...read more ❯
Reconstrucția magazinului H&M din centrul comercial Arena
Published 12/13/2023 in Hrvatska
După o colaborare excelentă la proiectele anterioare, am continuat cooperarea cu brandul de renume mondial H&M din Zagreb, poziționat în centrul comercial Arena. Companiei LSG Building Solutions d.o.o. i s-a încredințat reamenajarea spațiului. În cadrul lucrărilor se vor înlocui sistemul de iluminat, ventilația și sprinklerele. Suprafața spatiului este de aproximativ 1200m2....read more ❯
Reconstruction of the H&M store in the Arena shopping center
Published 12/13/2023 in Hrvatska
After excellent cooperation on earlier projects, we continued cooperation with the world-famous H&M brand in Zagreb, more precisely in the Arena shopping center. LSG Building Solutions d.o.o. was entrusted with the reconstruction of the entire ceiling in the premises. As part of the works, lighting, ventilation and sprinklers will be replaced. The area of the premises is approximately...read more ❯
Rekonstrukcija H&M lokala u shoping centru Arena
Published 12/13/2023 in Hrvatska
Nakon odlične suradnje na ranijim projektima nastavili smo suradnju sa svjetski poznatom markom H&M u Zagrebu točnije u shoping centru Arena. LSG Building Solutions d.o.o.-u je povjerena rekonstrukcija kompletnog stropa u lokalu. U sklopu radova izvodit će se zamjena rasvjete, ventilacija i sprinkler. Površina lokala iznosi cca 1200m2. Početak radova bio je studeni 2023 a završetak...read more ❯
Rekonstrukcija H&M lokala u shoping centru Arena
Published 12/13/2023 in Hrvatska
Nakon odlične saradnje na ranijim projektima, nastavili smo saradnju sa svetski poznatim brendom H&M u Zagrebu, tačnije u tržnom centru Arena. LSG Building Solutions d.o.o. je poverena rekonstrukcija celokupnog plafona u prostorijama. U okviru radova biće zamenjena rasveta, ventilacija i sprinkler. Površina lokala je oko 1200m2. Početak radova bio je novembar 2023. godine, a...read more ❯
Rekonstruktion des H&M-Lokal im Einkaufszentrum Arena
Published 12/13/2023 in Hrvatska
Nach einer hervorragenden Zusammenarbeit bei früheren Projekten haben wir die Zusammenarbeit mit der weltberühmten Marke H&M in Zagreb, genauer gesagt im Einkaufszentrum Arena, fortgesetzt. LSG Building Solutions d.o.o. wurde mit der Rekonstruktion der gesamten Decke im Lokal beauftragt. Im Rahmen der Arbeiten werden Beleuchtung, Lüftung und Sprinkleranlagen ausgetauscht. Die Fläche...read more ❯
HELLA Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Hella Romania, poznata kompanija za proizvodnju autokomponenti iz Nemačke, ponovo je naš klijent. LSG Building Solutions je sklopio novi ugovor, ovog puta za razvoj iznajmljenog prostora u okviru Electroputere Park Craiova. Ukupna površina je približno 1.000 kvadratnih metara, a trajanje radova je dva i po meseca. Instalacije – HVAC + gašenje požara (sprinkler + hidranti)read more ❯
HELLA Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Hella Romania, poznata tvrtka za proizvodnju autokomponenti iz Njemačke, ponovno je naš klijent. LSG Building Solutions sklopio je novi ugovor, ovaj put za razvoj iznajmljenog prostora unutar Electroputere Park Craioava. Ukupne je površine cca 1.000 četvornih metara, a trajanje radova je dva i pol mjeseca. Instalacije – HVAC + gašenje požara (Sprinkler + hidranti)read more ❯
HELLA Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Hella Romania o renumită companie producătoare de componente auto din Germania, este încă o dată clientul nostru. LSG Building Solutions a încheiat un nou contract, de această dată pentru amenajarea spațiului închiriat în cadrul Electroputere Park Craioava. Acesta are o  suprafață totală de aproximativ 1.000 mp, iar durata lucrării este de două luni și...read more ❯
HELLA Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Hella Romania, a well-known german company producing auto components, is once again our client. LSG Building Solutions signed a new contract, this time for the development of a rented space within Electroputere Park Craioava. It has a total area of ​​approximately 1,000 square meters, and the duration of the work is two and a half months. Installations – HVAC + fire fighting (Spk +...read more ❯
HELLA Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Hella Rumänien, ein bekanntes deutsches Unternehmen, das Autoteile herstellt, ist erneut unser Kunde. LSG Building Solutions hat einen neuen Vertrag unterzeichnet, dieses Mal für die Entwicklung eines gemieteten Raumes im Electroputere Park Craioava. Es handelt sich um eine Gesamtfläche von etwa 1.000 Quadratmetern, und die Dauer der Arbeiten beträgt zweieinhalb Monate. Leistungsumfang:...read more ❯
CinePlexx Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Colaborarea de succes dintre Cineplexx România și LSG Building Solutions continuă: în septembrie 2023, compania noastră a început lucrările pentru un nou cinematograf la Craiova. Acesta va dispune de 5 săli de cinema, cu o capacitate totală de 649 locuri (dintre care 10 locuri pentru persoane cu dizabilitati). Va fi inaugurat la începutul primăverii 2024, în incinta Centrului...read more ❯
CinePlexx Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Uspešna saradnja između Cineplexx Rumunija i LSG Building Solutions se nastavlja: ​​u septembru 2023. naša kompanija je započela radove na novom bioskopu u Krajovi. Imaće 5 bioskopskih sala, ukupnog kapaciteta 649 mesta (uključujući 10 mesta za osobe sa invaliditetom). Novi bioskop će zvanično biti otvoren početkom proleća 2024. u Comercial PROMENADA Mall Craiova, koji je...read more ❯
CinePlexx Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Uspješna suradnja između Cineplexx Rumunjska i LSG Building Solutions se nastavlja: u rujnu 2023. naša je tvrtka započela radove na novom kinu u Craiovi. Imat će 5 kino dvorana, ukupnog kapaciteta 649 sjedala (uključujući 10 sjedala za osobe s invaliditetom). Novo kino bit će svečano otvoreno početkom proljeća 2024. godine u trgovačkom centru Comercial PROMENADA Mall Craiova, koji...read more ❯
CinePlexx Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
The successful collaboration between Cineplexx Romania and LSG Building Solutions continues: in September 2023, our company started the works for a new cinema in Craiova. It will have 5 cinema halls, with a total capacity of 649 seats (including 10 seats for people with disabilities). The new cinema will be inaugurated in the early spring of 2024, in the PROMENADA Mall Craiova Shopping Center,...read more ❯
CinePlexx Craiova
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Cineplexx Rumänien und LSG Building Solutions geht weiter: Im September 2023 begann unser Unternehmen mit den Arbeiten für ein neues Kino in Craiova. Es wird über 5 Kinosäle mit einer Gesamtkapazität von 649 Plätzen (darunter 10 Plätze für Menschen mit Behinderungen) verfügen. Das neue Kino wird im Frühjahr 2024 im Einkaufszentrum PROMENADA...read more ❯
GRADSKA SKUPŠTINA PRUNDU
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Smešten u zaštićenom području unutar parka prirode Comana, buduće sedište gradske skupštine opštine Prundu mora da poštuje posebne norme rezervata prirode. Zgrada je opremljena fotonaponskim panelima i solarnim panelima za pripremu potrošne tople vode, kao i sistemom grejanja sa toplotnim pumpama. LSG Building Solutions je odgovoran za projektovanje i izvođenje sledećih tipova...read more ❯
Primăria PRUNDU
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Situat într-o zonă de protecție aflată în incinta Parcului Natural Comana, viitorul sediu al Primariei comunei Prundu trebuie să se încadreze în normele specifice unei rezervații naturale. Cladirea este prevazută cu panouri fotovoltaice și panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră, precum și cu un sistem de încălzire cu pompe de caldură. LSG Building Solutions...read more ❯
GRADSKA VIJEĆNICA PRUNDU
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Smješteno u zaštićenom području unutar parka prirode Comana, buduće sjedište gradske vijećnice općine Prundu mora biti u skladu s posebnim normama rezervata prirode. Zgrada je opremljena fotonaponskim panelima i solarnim panelima za pripremu potrošne tople vode, kao i sustavom grijanja s dizalicama topline. LSG Building Solutions odgovoran je za projektiranje i izvođenje...read more ❯
PRUNDU CITY HALL
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Located in a protected area within the Comana Natural Park, the future headquarters of the Prundu commune City Hall must comply with the specific norms of a nature reserve. The building is equipped with photovoltaic panels and solar panels for preparing domestic hot water, as well as a heating system with heat pumps. LSG Building Solutions is responsible for the design and execution of the...read more ❯
Rathauses der Gemeinde Prundu
Published 12/12/2023 in Hrvatska
Der künftige Sitz des Rathauses der Gemeinde Prundu befindet sich in einem geschützten Gebiet im Comana-Naturpark und muss den besonderen Anforderungen eines Naturschutzgebietes entsprechen. Das Gebäude ist mit Photovoltaik-Paneelen und Solarkollektoren für die Warmwasserbereitung sowie mit einem Heizungssystem mit Wärmepumpen ausgestattet. LSG Building Solutions ist für die Planung...read more ❯
Početak izgradnje u Unterrohru!
Published 11/7/2023 in Hrvatska
Početak izgradnje u Unterrohru. Radovi na ovoj lokaciji se sastoje od 2 podpostrojenja i nedavno su započeli. Kapacitet postrojenja WEB: 7,7MWp Mašinski prsten: 2,85MWp Evo nekoliko utisaka ovog dana.read more ❯
Početak gradnje u Unterrohru!
Published 11/7/2023 in Hrvatska
Početak gradnje u Unterrohru. Radovi na ovoj lokaciji sastoje se od 2 podpogona i nedavno su započeli. Kapacitet postrojenja WEB: 7,7MWp Strojni prsten: 2,85MWp Evo nekoliko dojmova ovog dana.read more ❯
Încep lucrările de construcție în Unterrohr!
Published 11/7/2023 in Hrvatska
Începerea construcției în Unterrohr. Lucrările la acest șantier constau în 2 parcuri fotovoltaice și au început recent. Putere parcuri fotovoltaice - WEB: 7,7 MWp - Machinery ring: 2,85 MWp Iată câteva impresii ale zilei!read more ❯
Construction start in Unterrohr!
Published 11/7/2023 in Hrvatska
Start of construction in Unterrohr. The work at this site consists of 2 subplants and has recently started. Plant capacity WEB: 7,7MWp Machinery ring: 2,85MWp Here are a few impressions from this day.read more ❯
Baustart in Unterrohr!
Published 11/7/2023 in Hrvatska
Baustart in Unterrohr. Die Arbeiten an diesem Standort bestehen aus 2 Teilanlagen und haben vor kurzem begonnen. Anlagenleistung WEB: 7,7MWp Maschinenring: 2,85MWp Hier ein paar Impressionen von diesem Tag.read more ❯

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023