×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Începe construcția Proiectul Dalgo Pole C
Published 3/23/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH împreună cu LSG Building Solutions GmbH au început în luna februarie, lucrările de construcție pentru cel de-al treilea proiect al unui client bulgar. Dalgo Pole C cu o putere instalată de 92 MWp este cea mai mare comandă primită până acum în cadrul acestui parteneriat. Lucrările de construcție decurg bine! În final, vor fi instalate 160.000 de panouri...read more ❯
Finalizarea proiectelor Dalgo Pole B1 și B2
Published 3/23/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH împreună cu LSG Building Solutions GmbH au conectat la rețea un alt sistem fotovoltaic. După proiectul Dalgo Pole B cu o putere instalată de 50 MWp, al doilea proiect cu un client renumit din Bulgaria a fost executat spre deplina satisfacție a acestuia! În 6 luni au fost instalate 90.000 de module, 600.000 de metri de cabluri de curent continuu și 1.500 de tone de...read more ❯
Završetak projekata Dalgo Pole B1 i B2
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH i LSG Building Solutions GmbH su zajedno priključili još jedno fotonaponsko postrojenje na mrežu. Sa projektom Dalgo Pole B od 50 MVp, drugi projekat sa renomiranim kupcem u Bugarskoj je izveden na njihovo potpuno zadovoljstvo! Uz najvišu kvalitetu je za 6 meseci ugrađeno 90.000 modula, 600.000 metara jednosmernog kabla i 1.500 tona podkonstrukcije. Hvala celom timu na...read more ❯
Završetak projekata Dalgo Pole B1 i B2
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH i LSG Building Solutions GmbH zajednički su na mrežu povezali još jedno fotonaponsko postrojenje. S 50 MWp projekta Dalgo Pole B, drugi projekt s renomiranim kupcem u Bugarskoj izveden je na njihovo potpuno zadovoljstvo! 90.000 modula, 600.000 metara DC kabela i 1.500 tona podkonstrukcije ugrađeno je u 6 mjeseci uz najvišu kvalitetu. Hvala cijelom timu na ovom...read more ❯
Početak izgradnje Projekat Dalgo Pole C
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH sa LSG Building Solutions GmbH započeo je izgradnju trećeg projekta bugarskog kupca u februaru. Dalgo Pole C sa 92 MVp je najveća porudžbina do sada primljena u ovom partnerstvu. Građevinski radovi dobro napreduju! Na kraju će biti postavljeno 160.000 modula, 1,3 miliona metara jednosmernog kabla i 2300 tona podkonstrukcije! Završetak radova planiran je za jul...read more ❯
Početak izgradnje Projekt Dalgo Pole C
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH s LSG Building Solutions GmbH započeo je u veljači s izgradnjom trećeg projekta bugarskog kupca. Dalgo Pole C sa 92 MWp je najveća dosad primljena narudžba u ovom partnerstvu. Građevinski radovi dobro napreduju! Na kraju će biti ugrađeno 160.000 modula, 1,3 milijuna metara DC kabela i 2300 tona podkonstrukcije! Završetak je predviđen za srpanj 2023. godine nakon...read more ❯
Completion of Projects Dalgo Pole B1 and B2
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH and LSG Building Solutions GmbH have jointly connected another utility-scale photovoltaic plant to the grid. With the 50 MWp project Dalgo Pole B, the second project with a renowned customer in Bulgaria was executed to their complete satisfaction! 90.000 modules, 600.000 meters of DC cables and 1.500 tons of substructure were installed in 6 months with highest quality. Thanks...read more ❯
Fertigstellung der Projekte Dalgo Pole B1 und B2
Published 3/22/2023 in Hrvatska
Die SENS LSG GmbH und die LSG Building Solutions GmbH haben gemeinsam eine weitere Utility-Scale Photovoltaik Anlage ans Netz gebracht. Mit dem 50 MWp Projekt Dalgo Pole B wurde bereits das zweite Projekt, mit einem renommierten Kunden in Bulgarien, zu dessen vollster Zufriedenheit ausgeführt! 90.000 Module, 600.000 Meter DC Kabel und 1.500 Tonnen Unterkonstruktion in 6 Monaten, mit...read more ❯
Construction start Project Dalgo Pole C
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH with LSG Building Solutions GmbH started building the third project of a Bulgarian customer in February. Dalgo Pole C with 92 MWp is the largest order received so far in this partnership. The construction work is progressing well! In the end, 160,000 modules, 1.3 million meters of DC cable and 2,300 tons of substructure will have been installed! Completion is scheduled for...read more ❯
Baustart des Projekts Dalgo Pole C
Published 3/22/2023 in Hrvatska
SENS LSG GmbH mit LSG Building Solutions GmbH haben im Februar das dritte Projekt eines bulgarischen Kunden zu bauen begonnen. Dalgo Pole C ist mit 92 MWp der bisher größte Auftragseingang in dieser Partnerschaft. Die Bauarbeiten kommen gut voran! Am Ende werden 160.000 Module, 1,3 Millionen Meter DC Kabel und 2.300 Tonnen Unterkonstruktion verbaut worden sein! Die Fertigstellung ist,...read more ❯
S-a semnat contractul pentru construcția hotelului din Cres
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. și firma Valdarke d.o.o. au semnat un contract privind executarea lucrarilor de constructii și montaj pentru un hotel de 4 stele din Cres, un proiect cu predare „la cheie”. Suntem angajați ca antreprenor principal pentru toate lucrările, care includ: lucrări de construcție. sprinklere, încălzire, răcire și ventilație, alimentare cu apă și canalizare...read more ❯
Potpisan ugovor o izgradnji hotela u Cresu
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom Valdarke d.o.o. potpisao ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova za hotel sa 4 zvezdice u Cresu po sistemu „ključ u ruke“. Angažovani smo kao glavni izvođač svih radova koji obuhvataju: građevinske i zanatske radove, sprinkler, grejanje, hlađenje i ventilaciju, vodovod i kanalizaciju i elektro instalacije. Hotel...read more ❯
Potpisan ugovor o građenju za hotelsku građevinu u Cresu
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom Valdarke d.o.o. potpisao ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova za hotel sa 4 zvjezdice u Cresu po sistemu „ključ u ruke“. Angažirani smo kao glavni izvođač svih radova a koji uključuju: građevinske i obrtničke radove, sprinkler, grijanje, hlađenje i ventilaciju, vodovod i kanalizaciju te elektro...read more ❯
Bauvertrag für Hotelgebäude auf Cres unterzeichnet
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. hat mit der Firma Valdarke d.o.o. einen Vertrag über die Ausführung von Bauhandwerks- und Installationsarbeiten für ein 4-Sterne-Hotel auf Cres nach dem „schlüsselfertigen“ System untergezeichnet. Wir sind als Generalunternehmer für alle Gewerke engagiert, die beinhalten: Bau- und Handwerksarbeiten, Sprinkler, Heizung, Kühlung und Lüftung, Wasserversorgung...read more ❯
A construction contract was signed for the hotel building in Cres
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. is with the company Valdarke d.o.o. signed a contract on the execution of building and installation works for a 4-star hotel in Cres according to the “turnkey” system. We are engaged as the main contractor for all works, which include: construction and trade works, sprinkler, heating, cooling and ventilation, water supply and sewerage, and electrical...read more ❯
Motodynamics – importator oficial YAMAHA în România, este încă o dată clientul nostru
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions a încheiat un nou contract pentru amenajarea spațiului în care Motodynamics își extinde afacerile. Acesta este situat în incinta clădirii PROMTEH. Compania noastră se va ocupa atât lucrările de construcții cât și de lucrările de instalații. Lucrările au început luna acesta și se preconziează finalizarea lor la sfârșitul lunii februarie a anului curent....read more ❯
Motodynamics – zvanični YAMAHA uvoznik u Rumuniji, ponovo je naš klijent
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions potpisao je novi ugovor za opremanje prostora u kome Motodynamics proširuje poslovanje. Prostor se nalazi unutar zgrade PROMTEH-a. Naša kompanija će da izvodi građevinske i instalaterske radove. Projekat je počeo ovog meseca, a završetak se očekuje krajem februara ove godine. Zadovoljstvo kupaca našim dobrim rezultatima je sam po sebi cilj i prava motivacija za LSG...read more ❯
Motodynamics – zvanični YAMAHA uvoznik u Rumuniji, ponovo je naš klijent
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions potpisao je novi ugovor za opremanje prostora u kome Motodynamics proširuje poslovanje. Prostor se nalazi unutar zgrade PROMTEH-a. Naša kompanija će da izvodi građevinske i instalaterske radove. Projekat je počeo ovog meseca, a završetak se očekuje krajem februara ove godine. Zadovoljstvo kupaca našim dobrim rezultatima je sam po sebi cilj i prava motivacija za...read more ❯
Motodynamics – offizieller YAMAHA-Importeur in Rumänien
Published 3/18/2023 in Hrvatska
Erneut wurde die LSG Building Solutions von Motodynamics beauftragt, die Errichtung der kompletten Bau- und Installtionsarbeiten in deren Räumlichkeiten im PROMETH-Gebäude umzusetzen. Die Arbeiten haben diesen Monat begonnen und sollen bis Ende Februar diesen Jahres abgeschlossen sein. Kundenzufriedenheit mit unseren Leistungen ist die größte Motivation für das LSG-Team. read more ❯
Motodynamics – official YAMAHA importer in Romania, is once again our client
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions has signed a new contract to fit out the space where Motodynamics is expanding its business. The space is located inside the PROMTEH building. Our company will execute both construction and installation works. The project started this month and is expected to be completed at the end of February current year. Customer satisfaction regarding our good results is both a goal...read more ❯
Magazinele Sinsay din Kruševac și Zemun și-au deschis porțile clienților
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. a finalizat lucrările în magazinele Sinsay din Kruševac și Zemun. Investitorul pentru ambele sedii a fost compania LPPSA. Sinsay Zemun a fost deschis la sfârșitul lunii septembrie și se întinde pe 1250 m2, iar Sinsay Kruševac a fost inaugurat la începutul lunii decembrie 2022, iar suprafața sa totală este de aproximativ 1200 m2. LSG a fost contractată...read more ❯
Sinsay lokali u u Kruševcu i Zemunu otvorili svoja vrata kupcima
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je završio radove u lokalima Sinsay u Kruševcu i Zemunu. Investitor za oba lokala bila je kompanija LPPSA. Sinsay Zemun je otvoren krajem septembra i prostire se na 1250 m2 a Sinsay Kruševac početkom decembra 2022.g. i njegova površina iznosi cca 1200 m2. LSG je bio angažovan za izvođenje građevinskih, elektro i mašinskih instalacija. Radovi su...read more ❯
Sinsay lokali u u Kruševcu i Zemunu otvorili svoja vrata kupcima
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je završio radove u lokalima Sinsay u Kruševcu i Zemunu. Investitor za obadva lokala je firma LPPSA. Sinsay Zemun je otvoren krajem rujna i leži na 1250 m2 a Sinsay Kruševac početkom prosinca 2022.g. i njegova površina iznosi cca 1200 m2. LSG je bio angažiran za izvođenje građevinskih, elektro i strojarskih instalacija. Radovi su izvršeni na vrijeme i...read more ❯
Sinsay Lokalen in Kruševac und Zemun öffneten ihre Türen für Kunden
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. hat die Arbeiten in den Lokalen Sinsay in Kruševac und Zemun abgeschlossen. Investor für beide Lokale war die Firma LPPSA. Sinsay Zemun wurde Ende September eröffnet und liegt auf 1250 m2, und Sinsay Kruševac Anfang Dezember 2022. und seine Fläche beträgt ca. 1200 m2. LSG wurde mit der Ausführung von Bau-, Elektro- und Maschineninstallationen beauftragt. Die...read more ❯
Sinsay shops in Kruševac and Zemun opened their doors to customers
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. has completed works in the Sinsay shops in Kruševac and Zemun. The investor for both premises was the company LPPSA. Sinsay Zemun was opened at the end of September and lies on 1250 m2, and Sinsay Kruševac at the beginning of December 2022. and its area is approx. 1200 m2. LSG was engaged to perform construction, electrical and mechanical installations. The works...read more ❯
Contract de execuție a lucrărilor pentru PV Jankomir și Žitnjak
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. a semnat un contract cu firma TRIUS d.o.o. pentru execuția lucrărilor la centralele fotovoltaice din strada Kovinska 10 din Jankomir și Radnička cesta 177 din Žitnjak. Ambele centrale fotovoltaice vor avea circa 900 kWp, iar imediat după semnarea contractului se va începe pregătirea documentației de proiect. Lucrările la clădiri vor începe imediat...read more ❯
Ugovor o izvođenju radova za FNE Jankomir i Žitnjak
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom TRIUS d.o.o. potpisao ugovor za izvođenje radova na fotonaponskim elektranama u Kovinskoj ulici 10 na Jankomiru i Radničkoj cesti 177 na Žitnjaku. Obe elektrane će iznositi oko 900 kWp a odmah po potpisivanju ugovora krenut će se sa izradom projektne dokumentacije. Radovi na objektima počeće odmah nakon isporuke materijala (predviđeno...read more ❯
Ugovor o izvođenju radova za FNE Jankomir i Žitnjak
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom TRIUS d.o.o. potpisao ugovor za izvođenje radova na fotonaponskim elektranama u Kovinskoj ulici 10 na Jankomiru i Radničkoj cesti 177 na Žitnjaku. Obadvije elektrane će iznositi oko 900 kWp a odmah nakon potpisa ugovora započet će s izradom projektne dokumentacije. Izvođenje radova na objektima započet će odmah nakon isporuke materijala...read more ❯
Vertrag über die Ausführung von Arbeiten für PV Anlagen Jankomir und Žitnjak
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o hat mit der Firma TRIUS d.o.o. über die Durchführung von Arbeiten an PV Anlagen in der Kovinska-Straße 10 in Jankomir und Radnička cesta 177 in Žitnjak vereinbart. Beide PV Anlagen werden eine Leistung von rund 900 kWp haben und unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung mit der Erstellung der Projektdokumentation beginnen. Die Arbeiten an den Gebäuden...read more ❯
Contract on execution of works for PV Jankomir and Žitnjak
Published 3/18/2023 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. signed a contract with the company TRIUS d.o.o. for the performance of works on photovoltaic power plants at Kovinska street 10 in Jankomir and Radnička cesta 177 in Žitnjak. Both power plants will amount to about 900 kWp, and immediately after the signing of the contract, they will start with the preparation of project documentation. Work on the buildings will...read more ❯
Lucrurile de calitate se fac cu oameni de calitate
Published 11/24/2022 in Hrvatska
LSG România a finalizat lucrările de racordare la rețeaua de medie tensiune a instalației de Stocare Dispecerizabile din România (ISD) cu o putere de 7 MW. Probele tehnologice ale echipamentelor și instalației de stocare au fost efectuate cu success, iar la sfârșitul lunii Octombrie 2022 a fost eliberat de E-Distributie Muntenia Procesul Verbal de Receptie la Punerea in...read more ❯
Kvalitetne stvari se rade sa kvalitetnim ljudima
Published 11/24/2022 in Hrvatska
LSG Rumunija završila je radove na priključenju na srednjenaponsku mrežu rumunskog Dispatchable Storage facility (ISD) snage 7 MW. Tehnološka ispitivanja opreme i skladišne instalacije su uspešno provedena te je krajem oktobra 2022. E-Distributie Muntenia izdala Protokol o puštanju u rad. Očekujemo da će u narednim danima biti sprovedena ispitivanja radi utvrđivanja usklađenosti...read more ❯
Kvalitetne stvari se rade s kvalitetnim ljudima
Published 11/24/2022 in Hrvatska
LSG Rumunjska završila je radove na priključenju na srednjenaponsku mrežu rumunjskog Dispatchable Storage facility (ISD) snage 7 MW. Tehnološka ispitivanja opreme i skladišne instalacije uspješno su provedena te je krajem listopada 2022. E-Distributie Muntenia izdala Protokol o puštanju u pogon. Očekujemo da će se u narednim danima provesti ispitivanja kako bi se utvrdila usklađenost...read more ❯
Gute Dinge werden mit guten Leuten gemacht
Published 11/24/2022 in Hrvatska
LSG Rumänien hat die Anschlussarbeiten für das 7-MW-Batterie-Energiespeichersystem an das Mittelspannungsnetz abgeschlossen. Die technischen Tests der Ausrüstung und der Speicheranlage wurden erfolgreich durchgeführt und Ende Oktober 2022 hat E-Distributie Muntenia das Inbetriebnahmeprotokoll ausgestellt. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen die Tests durchgeführt werden, um...read more ❯
Quality things are done with quality people
Published 11/24/2022 in Hrvatska
LSG Romania has completed the connection works for the 7 MW Battery Energy Storage System to the medium voltage grid. The technological tests of the equipment and the storage installation were successfully carried out and at the end of October 2022, E-Distributie Muntenia issued the Commissioning Protocol. We expect that in the following days the tests will be carried out in order to...read more ❯
„ÎNVERZIREA” CASEI O NOUĂ NECESITATE
Published 10/27/2022 in Hrvatska
Într-o piață a construcțiilor fluctuantă, cu un context geo-politic-economic nou și o piață energetică în schimbare majoră, LSG Building Solutions se adaptează continuu și propune soluții. Avem experiență în sisteme fotovoltaice, avem experiență în instalații în construcții, iar acum suntem într-o nouă etapă în care îmbinăm experiențele acumulate și oferim...read more ❯
„OZELENJAVANJE” VAŠE KUĆE – NOVA POTREBA
Published 10/27/2022 in Hrvatska
Na promenljivom građevinskom tržištu, sa novim geo-političko-ekonomskim kontekstom i energetskim tržištem koje se brzo menja, LSG Building Solutions se kontinuisano prilagođava i predlaže rešenja. Imamo iskustvo u fotonaponskim sistemima, imamo iskustvo u građevinskim instalacijama, a sada smo u novoj fazi u kojoj kombinujemo stečeno iskustvo i nudimo zelena rešenja,...read more ❯
„OZELENJAVANJE” VAŠEG DOMA – NOVA POTREBA
Published 10/27/2022 in Hrvatska
Na fluktuirajućem građevinskom tržištu, s novim geo-političko-ekonomskim kontekstom i energetskim tržištem koje se brzo mijenja, LSG Building Solutions kontinuirano se prilagođava i predlaže rješenja. Imamo iskustva u fotonaponskim sustavima, imamo iskustva u građevinskim instalacijama, a sada smo u novoj fazi gdje spajamo stečena iskustva i nudimo zelena rješenja, prijateljska...read more ❯
„ÖKOLOGISIERUNG“ IHRES HAUSES EINE NEUE NOTWENDIGKEIT
Published 10/27/2022 in Hrvatska
In einem fluktuierenden Baumarkt, mit einem neuen geopolitischen und wirtschaftlichen Kontext und einem sich schnell verändernden Energiemarkt, passt sich LSG Building Solutions kontinuierlich an und bietet Lösungen an. Wir haben Erfahrung mit Photovoltaikanlagen, Bauinstallationen und jetzt befinden wir uns in einer neuen Phase, in der wir die gesammelten Erfahrungen kombinieren und...read more ❯
“GREENING” YOUR HOME A NEW NECESSITY
Published 10/27/2022 in Hrvatska
In a fluctuating construction market, with a new geo-political-economic context and a rapidly changing energy market, LSG Building Solutions continuously adapts and proposes solutions. We have experience in photovoltaic systems, we have experience in construction installations, and now we are in a new stage where we combine the accumulated experiences and offer green solutions, friendly to the...read more ❯
LSG GROUP na SK Rapid Beč!
Published 8/23/2022 in Hrvatska
Evo nekoliko dojmova o našem radu ovoga puta na stadionu SK Rapid Allianz. Pogledajte video 🎥: https://www.youtube.com/watch?v=vb_rvvz8o50read more ❯
LSG GROUP na SK Rapid Beč!
Published 8/23/2022 in Hrvatska
Evo nekoliko utisaka o našem radu ovog puta na stadionu SK Rapid Allianz. Pogledajte video 🎥: https://www.youtube.com/watch?v=vb_rvvz8o50read more ❯
THE LSG GROUP la SK Rapid Viena!
Published 8/23/2022 in Hrvatska
Iată câteva impresii despre activitatea noastră de data aceasta la SK Rapid Allianz Stadium. Urmăriți videoclipul 🎥: https://www.youtube.com/watch?v=vb_rvvz8o50read more ❯
DIE LSG GROUP beim SK Rapid Wien!
Published 8/23/2022 in Hrvatska
Hier ein paar Eindrücke von unserer Arbeit diesmal im SK Rapid Allianz Stadion. Hier das Video zum Beitrag 🎥: https://www.youtube.com/watch?v=vb_rvvz8o50read more ❯
THE LSG GROUP at SK Rapid Vienna!
Published 8/23/2022 in Hrvatska
Here are a few impressions of our work this time at the SK Rapid Allianz Stadium. Watch the video 🎥: https://www.youtube.com/watch?v=vb_rvvz8o50read more ❯
Shopping în AVA Park Ikea din Belgrad
Published 6/3/2022 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. a finalizat lucrările în spațiile Galileo, Starbucks și KFC, situate în Ava Park Ikea din Belgrad. Investitorul pentru Galileo este Monile d.o.o. iar pentru Starbucks și KFC, Amrest d.o.o. LSG a fost contractată pentru lucrări gips-carton, ceramică, vopsit, instalații HVAC și electrice, implementare sistem de telecomunicații, apă și canalizare,...read more ❯
Lokali u AVA Park Ikea u Beogradu
Published 6/3/2022 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je završio radove u lokalima Galileo, Starbucks i KFC u Ava Park Ikea u Beogradu. Investitor za Galileo je firma Monile d.o.o. a za Starbucks i KFC Amrest d.o.o. LSG je bio angažovan za izvođenje gipskartonskih, keramičkih, molerskih, mašinskih, elektro, telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizaciionih radova, zvučnih i video nadzora u prostorijama....read more ❯
Lokali u AVA Park Ikea u Beogradu
Published 6/3/2022 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je završio radove u lokalima Galileo, Starbucks i KFC u Ava Park Ikea u Beogradu. Investitor za lokal Galileo je firma Monile d.o.o. a za Starbucks i KFC Amrest d.o.o. LSG je bio angažiran za izvođenje gipskartonskih, keramičarskih, soboslikarskih, strojarskih, elektro, telekomunikacijskih radova, vodovoda i kanalizacije, ozvučenja te videonadzora u...read more ❯
Shops im AVA Park Ikea in Belgrad
Published 6/3/2022 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. hat die Arbeiten bei Galileo, Starbucks und KFC im Ava Park Ikea in Belgrad abgeschlossen. Der Investor für Galileo ist Monile d.o.o. und für Starbucks und KFC Amrest d.o.o. LSG war mit der Durchführung von Gipskartonarbeiten, Keramik, Malerei, Mechanik, Elektrik, Telekommunikation, Wasserversorgung und Kanalisation, Ton- und Videoüberwachung in den Shops...read more ❯
Shops at AVA Park Ikea in Belgrade
Published 6/3/2022 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. has completed work at Galileo, Starbucks and KFC at Ava Park Ikea in Belgrade. The investor for Galileo is Monile d.o.o. and for Starbucks and KFC Amrest d.o.o. LSG was engaged in performing plasterboard, ceramic, house painting, mechanical, electrical, telecommunications works, water supply and sewerage, sound system and video surveillance in the premises. The...read more ❯

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023