×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Renovisanje se privodi kraju

Renovisanje „KunstHauswien. Museum Hundertwasser“ je u punom jeku!

Naš posao, koji je počeo prošlog leta, ide prema planu za ponovno otvaranje planirano krajem februara. Naš tim je uradio odličan posao.

Raspon usluga:
– Rasveta za hitne slučajeve i sigurnosna rasveta
– Električni razvodni ormari
– KNX upravljanje rasvetom
– Sustav rasvete
– Podatkovna tehnologija
– Brave na vratima
– Alarmni sistem
– Protivpožarni sistem
– Sistemi za odimljavanje stepeništa
– Instalacije u muzejskoj trgovini i kafeteriji

Evo nekoliko slika naših radova na renovisanju zgrade.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023