×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Evropski romski kulturno-sportski centar u Barbanu

LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom Structura Concept d.o.o. ugovorio izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje u Evropskom romskom kulturno-sportskom centru u Barbanu.

Radovi su počeli u januaru 2024. godine, a planirani završetak radova je u novembru 2024. godine.

Zgrada će biti izgrađena sa korisnom površinom cca 2000 m2, koja će služiti kulturnim i sportskim potrebama lokalne romske zajednice u Istarskoj županiji.

Zahvaljujemo se Investoru Structura Concept d.o.o. na ukazanom poverenju!

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.zagreb@lsg-group.eu Tel: +385 1 2225 900


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023