×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

HELLA Craiova

Hella Romania, poznata kompanija za proizvodnju autokomponenti iz Nemačke, ponovo je naš klijent.

LSG Building Solutions je sklopio novi ugovor, ovog puta za razvoj iznajmljenog prostora u okviru Electroputere Park Craiova. Ukupna površina je približno 1.000 kvadratnih metara, a trajanje radova je dva i po meseca.

Instalacije – HVAC + gašenje požara (sprinkler + hidranti)

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023