×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Zelena vučna energija u Koruškoj

Zelena vučna energija u Koruškoj – ÖBB gradi prvi austrijski agro-naponski sistem za železničku električnu energiju!

Zelena energija može biti tako lepa. Kombinacija solarne energije i osenčenih pašnjaka za poljoprivredu je impresivna. Prvi poljoprivredni fotonaponski sistem u Austriji proizvodi 15 GWh energije godišnje i takođe obezbeđuje hlad za oko 6000 kokošaka i 60 ovaca. Biodiverzitet je takođe uzet u obzir sa drvećem i cvetnim trakama.

Zaista odličan projekat!

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023