×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

În slujba sănătății și îngrijirii

Finalizarea azilului de bătrâni CS Caritas Socialis din Kalksburg la Mackgasse1, în sectorul 23 din Viena! Un azil modern de bătrâni a fost realizat în perioada iulie 2021 – octombrie 2023 cu o atenție deosebită pentru factorii ecologici precum sustenabilitatea energetică a clădirii.

Click aici pentru a vedea acest proiect:


Scopul lucrărilor:
Sisteme de alimentare pentru consumatorii vitali
Tablouri electrice joasă tensiune
Iluminat de siguranță
Managementul clădirii  prin sistem KNX
Iluminare KNX
Sisteme de comunicații voce – date
Sistem antiefracție
Sisteme de detecție și alarmare la incendiu
Sistem fotovoltaic montat pe acoperiș
Instalație electrică de racordare la rețeaua operatorului de distribuție

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023