×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

U zdravstvenoj službi

Završena je izgradnja staračkog doma CS Caritas Socialis u Kalksburgu na adresi Mackgasse 1, u 23. bečkom okrugu! Savremeni starački dom izgrađen je u periodu od jula 2021. do oktobra 2023. godine sa posebnom pažnjom na faktore životne sredine kao što je održivi energetski bilans zgrade.

Kliknite ovde za video snimak ovog projekta:

Obim usluga:
Sistemi napajanja za hitne slučajeve
Razvodne ploče niskog napona
Sigurnosna rasveta
KNX tehnologija sistema građenja
KNX rasveta
Komunikacioni sistemi
Tehnologija bezbednosti
Sistemi za dojavu požara sa BUS tehnologijom
PV sistemi na krovu

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023