Advanced solutions for better life!

Rekonstrukcija Lesnine u Rijeci i dogradnja Mömaxa

LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom LESNINA H. d. o. o. ugovorio rekonstrukciju i dogradnju postojeće poslovne građevine Lesnine u naselju Kukuljanovo na području grada Bakra.

Postojeća građevina koja ide u preuređenje je poslovne namjene – trgovački centar Lesnina XXXL, katnosti Po+P+1, bruto površine 16.200 m2.

S jugozapadne strane planirana je dogradnja postojeće građevine, katnosti Po+P+2 bruto površine 14 200 m2. U razini podruma se planira smještaj otvorenog, natkrivenog parkirališta, dijela prodajnog prostora Lesnine te tehničkih prostorija, dok se u prizemlju smještaju prodajni prostori Lesnine XXXL i Mömaxa. Na prvom katu smješteni su prodajni prostori Lesnine i Mömax-a s prostorima za zaposlenike dok je na drugom katu skladište s pratećim prostorijama te manipulativni dio skladišta s pratećim prostorijama.

Ugovoreni su radovi izvođenja elektrotehničkih NN instalacija, instalacija EKM i EKI, sustava za dojavu požara, rasvjete parkinga i radovi rekonstrukcije NN sklopnog bloka postojeće trafostanice.

Planirani završetak radova na Mömaxu je kolovoz, a na Lesnini XXXL  je listopad 2021.g.