×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

SVRHA

Osobne podatke koje ste dostavili LSG Building Solutions d.o.o., Zagreb, Karlovačka c. 203A, OIB: 94444466973 slanjem upita za ponudu ili natječaje (Vaše ime i e-mail adresa), LSG Building Solutions d.o.o. obrađuje u svrhu obrade istih.

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka odvija se na temelju Vašeg pristanka koji je moguć i dopušten temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Gore navedene podatke dostavljate LSG Building Solutions d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi LSG Building Solutions d.o.o. bio u mogućnosti poslati Vam ponudu.

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku bez naknade. Do trenutka povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti slanjem e-mail poruke na adresu: zastitapodataka@lsg-group.eu.

POHRANA/BRISANJE

Povlačenje Vašeg pristanka odjavom pretplate s newslettera, bit će zabilježeno u bazi podataka. Konačno brisanje Vaših podataka uslijedit će u roku od mjesec dana računajući od dana povlačenja pristanka.

IZVRŠITELJ OBRADE

Izvršitelj obrade je LSG Building Solutions d.o.o. Vaši se podaci ne dostavljaju nikom drugome.

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima (čl.15. Opće uredbe o zaštiti podataka), zatim pravo  na ispravak (čl.16. Opće uredbe o zaštiti podataka), na brisanje Vaših podataka (čl.17. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na ograničenje obrade (čl.18. Opće uredbe o zaštiti podataka), pravo na prenosivost podataka (čl.20. Opće uredbe o zaštiti podataka) te pravo na prigovor (čl.21. Opće uredbe o zaštiti podataka) u skladu s uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte LSG Building Solutions d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavijestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada osobnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati:

e-mailom na adresu: zastitapodataka@lsg-group.eu

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.zagreb@lsg-group.eu Tel: +385 1 2225 900


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023