Advanced solutions for better life!

Rekonstrukcija Lesnine u Rijeci i dogradnja Mömaxa

LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom LESNINA H. d. o. o. ugovorio rekonstrukciju i dogradnju postojeće poslovne zgrade Lesnine u naselju Kukuljanovo na području grada Bakra.

Postojeća zgrada koja se obnavlja je u poslovne svrhe – tržni centar Lesnina XXXL, spratnosti Po+P+1, bruto površine 16.200 m2.

Na jugozapadnoj strani planira se nadogradnja postojeće zgrade, spratnosti Po+P+2 bruto površine 14 200 m2. Na nivou podruma  planiran je smeštaj otvorenog, natkrivenog parkinga, dela prodajnog prostora Lesnine i tehničkih prostorija, dok su prodajni prostori Lesnine XXXL i Mömaxa smešteni u prizemlju. Na prvom spratu nalaze se prodajni prostori Lesnine i Mömax-a sa sobama za zaposlene dok se na drugom spratu nalaze magacin sa pratećim prostorijama i manipulativni deo magacina sa pratećim prostorijama.

Ugovoreni su radovi za izvođenje električnih NN instalacija, instalacije EKM i EKI, protivpožarnih sistema, rasveta parkinga i radovi na rekonstrukciji NN sklopnog bloka postojeće trafostanice.

Planirani završetak radova na Mömaxu je avgust, a na Lesnini XXXL je oktobar 2021. g.