Advanced solutions for better life!

Supernova Požega

LSG Building Solutions d.o.o. nastavlja suradnju sa trgovačkim centrom Supernova izgradnjom lokala C A,Tedi, New yorker i Deichmann  u sklopu retail parka Supernova Požega.

LSG -u su povjereni radovi izvođenja elektroinstalacija, grijanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i odvodnje.

Površina lokala ukupno iznosi cca 3500m2. Početak radova je veljača,2020. a planirani završetak predviđen je za travanj,2020.