Advanced solutions for better life!

Zavrsetak radova na projektu Supernova Požega

LSG Building Solutions d.o.o. je s partnerom Brux gradnja d.o.o. završio radove u retail parku trgovačkog centra Supernova Požega.  U sklopu radova, izvođeni su lokali C & A, New Yorker, Deichmann, Sport Vision, Kik i Tedi.

LSG je izvodio sve elektroinstalacije, grijanje, hlađenje, ventilaciju, vodovod i odvodnju.Ukupna površina svih lokala iznosi cca 4500m2.

Radovi su započeti tijekom veljače 2020. a izvođeni su uz mjere opreza za vrijeme korona krize  te su završeni u  svibnju,2020.g.