×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

TOYS“Я“US Simmering

TOYS“Я“US Simmering

 

Naručilac

Servica Bau- und HandelsgesmbH

 

 

Projekat

U Simmeringu je izgrađena trgovina TOYS“Я“US.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanje i ventilacije, uređaja za klimatizaciju i sanitarnih uređaja. Sa ukupnom površinom od 3.000 m², ova jednospratna zgrada raspolaže prodajnim prostorima, kancelarijskim jedinicama i skladišnim prostorom.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                 4.100 m²

Grejni kapacitet:                   220 kW

Datum završetka:                 jun 2010

 

Bitne karakteristike:

Novoizgrađeni tržni centar Simmering nudi potrošačima široku ponudu raznovrsnih proizvoda. Atraktivni spoljašnji prostor savršeno zaokružuje vizualni utisak.

 

 

Naručilac

Servica Bau- und HandelsgesmbH

 

 

Projekat

U Simmeringu je izgrađena trgovina TOYS“Я“US.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za izradu sistema grejanje i ventilacije, uređaja za klimatizaciju i sanitarnih uređaja. Sa ukupnom površinom od 3.000 m², ova jednospratna zgrada raspolaže prodajnim prostorima, kancelarijskim jedinicama i skladišnim prostorom.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                 4.100 m²

Grejni kapacitet:                   220 kW

Datum završetka:                 jun 2010

 

Bitne karakteristike:

Novoizgrađeni tržni centar Simmering nudi potrošačima široku ponudu raznovrsnih proizvoda. Atraktivni spoljašnji prostor savršeno zaokružuje vizualni utisak.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023