×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Početak izgradnje u Unterrohru!

Početak izgradnje u Unterrohru. Radovi na ovoj lokaciji se sastoje od 2 podpostrojenja i nedavno su započeli.

Kapacitet postrojenja WEB: 7,7MWp
Mašinski prsten: 2,85MWp

Evo nekoliko utisaka ovog dana.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023