×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

RAT U UKRAJINI – Ljudi u bekstvu !!

Hiljade ljudi beže od rata i potrebna im je brza humanitarna pomoć. LSG Rumunija čini svoj mali deo i podržava organizaciju za pomoć izbeglicama „Refugee4Refugees“ u zajedničkoj saradnji sa GreenSource GmbH i CORE VALUE CAPITAL GmbH.

STOP VAR!!

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023