Advanced solutions for better life!

RAT U UKRAJINI 🇺🇦 – Ljudi u bekstvu‼

Hiljade ljudi beže od rata i potrebna im je brza humanitarna pomoć. LSG Rumunija čini svoj mali deo i podržava organizaciju za pomoć izbeglicama „Refugee4Refugees“ u zajedničkoj saradnji sa GreenSource GmbH i CORE VALUE CAPITAL GmbH.

STOP VAR