×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Završetak projekata Dalgo Pole B1 i B2

SENS LSG GmbH i LSG Building Solutions GmbH su zajedno priključili još jedno fotonaponsko postrojenje na mrežu.

Sa projektom Dalgo Pole B od 50 MVp, drugi projekat sa renomiranim kupcem u Bugarskoj je izveden na njihovo potpuno zadovoljstvo!

Uz najvišu kvalitetu je za 6 meseci ugrađeno 90.000 modula, 600.000 metara jednosmernog kabla i 1.500 tona podkonstrukcije.
Hvala celom timu na ovom uspehu!

SENS LSG Nevs

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.vienna@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023