×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Scania – Po principu „kluč u ruke“!

Po principu „kluč u ruke“, na projektu Scania u Lučkom sa firmom Scania Hrvatska d.o.o. dogovorena je rekonstrukcija svih mašinskih i elektro (Automatika za mašinsku opremu) u zgradi zastupništva, prodaje i servisa kamiona.

Radovi su počeli u maju, a rok za završetak radova je najkasnije septembar 2023. godine. Radovi se odvijaju po planu.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.zagreb@lsg-group.eu Tel: +385 1 2225 900


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023