Advanced solutions for better life!

Organizacija

Regionalni centar u Zagrebu je podrška u upravljanju i centralnim funkcijama kancelariji u Beogradu. Međutim, u skoroj budućnosti  Beograd će se razviti u nezavisnu lokaciju.

Direktor  

Werner Schoissengeier
werner.s@lsg-group.eu

Finansije   

Tvrtko Galac
tvrtko.galac@lsg-group.eu
 

Nabavka  & Logistika

Danijela Hegolj
danijela.hegolj@lsg-group.eu

Mašinstvo

Olivera Bresjanac
olivera.bresjanac@lsg-group.eu

Elektrotehnika

Goran Batačanin
goran.batacanin@lsg-group.eu

Montaža & Održavanje

Goran Batačanin
goran.batacanin@lsg-group.eu