×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

SVRHA

Lične podatke koje ste dostavili LSG Building Solutions d.o.o., Beograd, Savski nasip 7, Novi beograd, PIB: 107324545 slanjem upita za ponudu ili naticaja (Vaše ime i e-mail adresa), LSG Building Solutions d.o.o. obrađuje u svrhu obrade istih.

PRAVNI OSNOV

Obrada Vaših podataka vrši se u skladu sa propisima Republike Srbije.

Gore navedene podatke dostavljate LSG Building Solutions d.o.o. bez ikakvih pravnih ili ugovornih obveza. Međutim, obrada Vaših dostavljenih podataka potrebna je kako bi LSG Building Solutions d.o.o. bio u mogućnosti poslati Vam ponudu.

Imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kom trenutku bez naknade. Do trenutka povlačenja Vašeg pristanka, obrada je zakonita. Ukoliko želite povući Vaš pristanak, to možete učiniti slanjem e-mail poruke na adresu: zastitapodataka@lsg-group.eu.

ČUVANJE/BRISANJE

Povlačenje Vašeg pristanka odjavom pretplate s newslettera, će biti zabeleženo u bazi podataka. Konačno brisanje Vaših podataka će uslediti u roku od mesec dana računajući od dana povlačenja pristanka.

IZVRŠITELJ OBRADE

Izvršitelj obrade je LSG Building Solutions d.o.o. Vaši se podaci ne dostavljaju nikom drugome.

VAŠA PRAVA

Imate pravo na pristup Vašim ličnim podacima, zatim pravo  na ispravak, na brisanje Vaših podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka  te pravo na prigovor a sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od navedenih prava, kontaktirajte LSG Building Solutions d.o.o. (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Ukoliko smatrate da obrada ličnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, slobodno nas obavestite o Vašoj zabrinutosti (pojedinosti o kontaktu navedene u nastavku).

Osim navedenog, ukoliko smatrate da obrada ličnih podataka na bilo koji način povređuje Vaša prava, imate pravo prigovora Povereniku za informacije od javnog značaja I zaštitu podataka o ličnosti.

KONTAKT PODACI

Možete nas kontaktirati:

e-mailom na adresu: zastitapodataka@lsg-group.eu

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.belgrade@lsg-group.eu Tel: +381 11 2120 391


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023