×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Regionalni centar u Zagrebu je podrška u upravljanju i centralnim funkcijama uredu u Beogradu. Međutim, u skoroj budućnosti  Beograd će se razviti u nezavisnu lokaciju.

Direktor  

Werner Schoissengeier
werner.s@lsg-group.eu

Financije   

Tvrtko Galac
tvrtko.galac@lsg-group.eu

Nabava  & Logistika

Danijela Hegolj
danijela.hegolj@lsg-group.eu

Strojarstvo

Olivera Bresjanac
olivera.bresjanac@lsg-group.eu

Elektrotehnika

Goran Batačanin
goran.batacanin@lsg-group.eu

Montaža & Održavanje

Goran Batačanin
goran.batacanin@lsg-group.eu

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.belgrade@lsg-group.eu Tel: +381 11 2120 391


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023