×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Termeni și condiții generale ale acestui site

Bun venit pe site-ul nostru. Ne bucurăm că sunteți interesat de compania noastră și de produsele noastre. Site-ul www.lsg-group.eu („site”) se află sub rezerva următoarelor condiții de utilizare. Aceste condiții se aplică relației dintre utilizator și LSG GROUP GmbH, ca furnizor al acestui site, și sunt considerate obligatorii ori de câte ori site-ul este accesat. Dacă condițiile speciale pentru utilizatorii individuali ai acestui site se abat de la următoarele condiții de utilizare, acest lucru este în mod expres subliniat în pagina relevantă a site-ului. În astfel de cazuri individuale, se aplică și condițiile speciale de utilizare. Următoarele informații importante fac referire la utilizarea site-ului nostru.

Acest site este întreținut conform celor mai bune practici de administrare, fiabilitate și disponibilitate. Cu toate acestea, nu garantăm că informațiile furnizate sunt lipsite de erori, complete sau actualizate.

Utilizatorul folosește Internetul pe propriul risc. În special, LSG GROUP GmbH nu își asumă răspunderea pentru funcționare necorespunzătoare a internetului sau a accesului la internet din cauza unor circumstanțe tehnice. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru disponibilitatea continuă a serviciilor oferite prin acest site, pentru accesarea corespunzătoare a conexiunilor dorite, pentru integritatea datele stocate sub toate împrejurările sau prelucrarea oricăror date transmise.

Ne rezervăm dreptul de a modifica conținutul acestui site în orice moment și fără o notificare prealabilă, în special produsele oferite și informațiile tehnice. Nu ne asumăm răspunderea dacă informațiile de pe acest site sunt neactualizate. De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul datelor transmise și pentru datele accesibile prin intermediul acestui site.

În plus, LSG GROUP GmbH nu își asumă răspunderea pentru daune directe sau indirecte care rezultă din utilizarea datelor și informațiilor găsite pe acest site. Răspunderea pentru prejudiciile subsecvente și compensarea pagubelor materiale așa cum este specificat în capitolul 9 din actul de răspundere pentru produse este, prin urmare, exclusă de comun acord.

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu valabilitatea termenilor și condițiilor generale pentru utilizarea acestui site. Dacă nu acceptați acești termeni, sunteți rugați să nu utilizați acest site. Dacă oricare dintre termenii și condițiile dvs. generale sunt în contradicție cu acești termeni și condiții, se consideră că cele anterioare nu au fost convenite, și, prin urmare, sunt considerate inaplicabile.

Prin prezenta, vă permitem să vizitați site-ul nostru și să descărcați părți din site-ul nostru, cu condiția să protejați și să nu încălcați drepturile noastre, în special drepturile ce decurg din legea drepturilor de autor. Acest lucru înseamnă că nu aveți dreptul de a modifica în orice mod, transmite terților sau acorda terților niciun drept privind acest site sau părți din acesta, fie online sau offline, după descărcare. Orice utilizare necorespunzătoare a acestui site va reprezenta o încălcare a legii dreptului de autor, dreptului de marcă și drepturi de autor, legea concurenței neloiale sau alte legi. În cazul unor astfel de încălcări, avem dreptul de a vă refuza accesul la site-ul nostru, de a confisca și distruge toate datele obținute de pe site-ul nostru și solicita despăgubiri pentru prejudicii care ne-au fost aduse din astfel de utilizări.

Utilizarea întregului site sau a unor părți ale acestuia, în special texte, texte parțiale, imagini, clipuri video și/sau date audio, precum și orice acțiune, îngăduință sau omisiune legată de utilizarea site-ului sunt reglementate exclusiv de legea austriacă. Dacă nu sunteți un consumator și legea privind protecția consumatorului nu specifica altfel, instanța exclusiv responsabilă pentru sediul nostru principal va fi locul de clarificare a litigiilor care decurg din utilizarea acestui site.

LSG GROUP GmbH își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții de utilizare din când în când și să le aducă în concordanță cu noile evoluții tehnice și circumstanțe legale. În cazul în care oricare dintre aceste dispoziții devine invalidă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții. O dispoziție care se potrivește cel mai bine cu scopul și intenția de afaceri a prevederii ineficiente va înlocui prevederea nevalidă. Același lucru se va aplica în cazul unei omisiuni prezente în acești termeni și condiții de utilizare.

Protecția datelor | zone cu acces general | acces interzis

Protecția datelor personale este aspectul cel mai important pentru LSG GROUP GmbH. Acesta este, prin urmare, scopul tuturor activităților noastre pe internet.

1) Date personale

În mod normal, nu avem nevoie de datele dvs. personale când vizitați site-ul nostru. Pentru analiza statistică, singurele informații documentate sunt numele furnizorului dvs. de internet și paginile web vizitate. În calitate de utilizator al internetului, rămâneți anonim. Dacă pentru o ofertă specială pe internet aveți posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (de exemplu adrese de e-mail, nume, adrese), divulgarea acestor informații este în întregime voluntară din partea utilizatorului. Și în acest caz, datele dvs. vor fi tratate ca fiind confidențiale și nu vor fi comunicate unor terțe părți.

2) Utilizarea și difuzarea datelor personale/utilizare limitată

Vom colecta, procesa și utiliza datele personale obținute de la dvs. în timpul utilizării site-ului nostru, doar pentru scopul declarat. În acest sens, ne asigurăm că acest lucru se întâmplă numai după cum este permis de lege. Puteți primi asistență cu privire la protecție a datelor și eventualele conflicte legate de prelucrarea datelor la numărul +43-1-616 66 52.

3) Link-uri către alte site-uri

Puteți utiliza hyperlink-urile pe site-ul nostru pentru a ajunge la site-urile altor companii. LSG GROUP GmbH nu este responsabilă pentru strategiile de protecție a conținutului și datelor acestora. Un hyperlink către site-ul altor furnizori, prin urmare, nu reprezintă faptul că LSG GROUP GmbH are influențe asupra conținutului site-ului și/sau că îl adoptă ca fiind al său. LSG GROUP GmbH se disociază în mod expres din conținutul tuturor site-urilor altor furnizori la care utilizatorul obține accesul prin intermediul hyperlink-uri aflate pe site-ul nostru. Conținutul acestor site-uri nu constituie nici o responsabilitate din partea LSG GROUP GmbH. LSG GROUP GmbH nu este în niciun fel răspunzătoare pentru informațiile ilegale, eronate sau incomplete și pentru pagubele care rezultă din utilizarea informațiilor obținute prin accesarea unor astfel de hyperlink-uri.

4) Google Analytics

Site-ul nostru folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește „cookies”, fișiere text plasate pe calculatorul dvs. pentru a ajuta site-ul să analizeze felul în care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. În numele site-ul furnizor, Google va folosi aceste informații în scopul de a evalua utilizarea site-ului, compila rapoarte privind activitatea site-ului pentru operatorii site-ul și furniza alte servicii legate de activitatea site-ul și utilizarea internetului pentru site-ul furnizorului. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google. Puteți refuza utilizarea de cookie-uri prin efectuarea setărilor corespunzătoare pe browser-ul dvs.

5) Securitate

Am luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele stocate ale angajaților/clienților/furnizorilor noștri de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau accesul persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu în conformitate cu cele mai recente evoluții ale tehnologiei.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023