×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Početak izgradnje Projekat Dalgo Pole C

SENS LSG GmbH sa LSG Building Solutions GmbH započeo je izgradnju trećeg projekta bugarskog kupca u februaru.

Dalgo Pole C sa 92 MVp je najveća porudžbina do sada primljena u ovom partnerstvu. Građevinski radovi dobro napreduju!

Na kraju će biti postavljeno 160.000 modula, 1,3 miliona metara jednosmernog kabla i 2300 tona podkonstrukcije!
Završetak radova planiran je za jul 2023. godine nakon perioda izgradnje od samo 6 meseci.

SENS LSG Nevs

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023