×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

ANSONS Arkady Pankrac, Prag, Tschechien

ANSONS Arkady Pankrac, Prag, Tschechien

Naručilac
Peek & Cloppenburg

Projekat
U Arkady Pankrac u Pragu otvoren je lokal ANSON´S. Ovaj fantastični lokal isključivo muške odeće je već drugi u Pragu i u Čehoslovačkoj uopšteno.

Obim radova
Naš delokrug rada obuhvatao je izgradnju i izvođenje mašinskih instalacija, elektro instalacija kao i vodovoda i kanalizacije.

Ključni pokazatelji
Površina:  1.700  m2
Elektro radovi na priključenju:  150  kW
Kapacitet ventilacije:  19.000  m3/h

Naglasci
U pogledu  instalacione tehnike, zahtevi investitora su veoma složeni, jedinstveni i primenjuju se na sve lokale širom Evrope. Uprkos visokim zahtevima i kratkim rokovima izgradnje i problemima sa isporukom materijala i opreme, koji su nastali na svetskom nivou, lokal je otvoren na vreme i na veliko zadovoljstvo investitora.

Dovršetak
Oktobar, 2022

Naručilac
Peek & Cloppenburg

Projekat
U Arkady Pankrac u Pragu otvoren je lokal ANSON´S. Ovaj fantastični lokal isključivo muške odeće je već drugi u Pragu i u Čehoslovačkoj uopšteno.

Obim radova
Naš delokrug rada obuhvatao je izgradnju i izvođenje mašinskih instalacija, elektro instalacija kao i vodovoda i kanalizacije.

Ključni pokazatelji
Površina:  1.700  m2
Elektro radovi na priključenju:  150  kW
Kapacitet ventilacije:  19.000  m3/h

Naglasci
U pogledu  instalacione tehnike, zahtevi investitora su veoma složeni, jedinstveni i primenjuju se na sve lokale širom Evrope. Uprkos visokim zahtevima i kratkim rokovima izgradnje i problemima sa isporukom materijala i opreme, koji su nastali na svetskom nivou, lokal je otvoren na vreme i na veliko zadovoljstvo investitora.

Dovršetak
Oktobar, 2022

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023