×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Ansons Z centar

Ansons Z centar

Naručilac
Tribe Inženjering d.o.o.

Projekat
U Z Centru u Zagrebu otvoren je ANSON´S lokal. Ovaj fantastični lokal isključivo muške odeće prvi je u Zagrebu i u Hrvatskoj uopšteno. Nalazi se u sklopu Z centra u Španskom, za kojeg kažu da je centar nove generacije.

Obim radova
Naš delokrug rada obuhvatao je izgradnju i izvođenje mašinskih instalacija, elektro instalacija jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije po sistemu ključ u ruke.

Ključni pokazatelji
Površina: 1.360 m2
Elektro radovi na priključenju: 150 kW
Kapacitet ventilacije: 15.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 165 kW

Naglasci
U pogledu  instalacione tehnike, zahtevi investitora su veoma složeni, jedinstveni i primenjuju se na sve lokale širom Evrope. Uprkos visokim zahtevima i kratkim rokovima izgradnje i problemima sa isporukom materijala i opreme, koji su nastali na svetskom nivou, lokal je otvoren na vreme i na veliko zadovoljstvo investitora.

Dovršetak
Oktobar, 2021

Naručilac
Tribe Inženjering d.o.o.

Projekat
U Z Centru u Zagrebu otvoren je ANSON´S lokal. Ovaj fantastični lokal isključivo muške odeće prvi je u Zagrebu i u Hrvatskoj uopšteno. Nalazi se u sklopu Z centra u Španskom, za kojeg kažu da je centar nove generacije.

Obim radova
Naš delokrug rada obuhvatao je izgradnju i izvođenje mašinskih instalacija, elektro instalacija jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije po sistemu ključ u ruke.

Ključni pokazatelji
Površina: 1.360 m2
Elektro radovi na priključenju: 150 kW
Kapacitet ventilacije: 15.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 165 kW

Naglasci
U pogledu  instalacione tehnike, zahtevi investitora su veoma složeni, jedinstveni i primenjuju se na sve lokale širom Evrope. Uprkos visokim zahtevima i kratkim rokovima izgradnje i problemima sa isporukom materijala i opreme, koji su nastali na svetskom nivou, lokal je otvoren na vreme i na veliko zadovoljstvo investitora.

Dovršetak
Oktobar, 2021

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023