×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Bucharest One

Bucharest One

Naručilac
Bog’art srl

Projekat
Izgradnja druge najviše zgrade u Bukureštu – Toranj “ Bucharest One “ – sa ukupno28 gornjih spratova i preko  50.000 m2 bruto površine.

Obim radova
Izvođenje celokupnog sistema upravljanja grejanja, hlađenja, ventilacije kao i MRS sistema.

Ključni indikatori
Snaga sistema grejanja: 2,8 MW
Ukupna snaga hlađenja: 4,8 MW
7 ventilacija sa ukupno 290.000 m3 / h dovoda friškog zraka.
MRS – Sistem upravljanja sa više od 5000 podatkovnih tačaka.

Naglasci
LSG je pored glavnog ugovora izvodio i za zakupce kao što su VODAFONE, HUAWEI, GLOBALWORTH ASSET MANAGEMENT (vlasnik), NNDKP i drugi.

Naručilac
Bog’art srl

Projekat
Izgradnja druge najviše zgrade u Bukureštu – Toranj “ Bucharest One “ – sa ukupno28 gornjih spratova i preko  50.000 m2 bruto površine.

Obim radova
Izvođenje celokupnog sistema upravljanja grejanja, hlađenja, ventilacije kao i MRS sistema.

Ključni indikatori
Snaga sistema grejanja: 2,8 MW
Ukupna snaga hlađenja: 4,8 MW
7 ventilacija sa ukupno 290.000 m3 / h dovoda friškog zraka.
MRS – Sistem upravljanja sa više od 5000 podatkovnih tačaka.

Naglasci
LSG je pored glavnog ugovora izvodio i za zakupce kao što su VODAFONE, HUAWEI, GLOBALWORTH ASSET MANAGEMENT (vlasnik), NNDKP i drugi.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023