×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Bundesschulzentrum, Bad Leonfelden

Bundesschulzentrum, Bad Leonfelden

Naručilac
Landesschulrat für Oberösterreich

Projekat
Nadogradnja i rekonstrukcijadržavnog školskog centra Bad Leonfelden

Obim usluga
Celokupnaelektrotehnika
Protupaničnarasvetana državnom školskom centru

Ključne brojke
Vremeizgradnje: Decembar 2015 – Januar2017

Ključne brojke hitne osvetljenje:
Završetak: Mart 2016

Naglasci
Dobili smo nalog za dogradnju i rekonstrukciju državnog školskog centra u BadLeonfelden od zadruge stanara LAWOG.

Podići će se osnovna škola i proširiti sa tri učionice na spratu. Između osnovne i buduće srednje škole izgraditi će se novo krilo na dva sprata. Stakleni krov iznad centralne dvorane osvetlitće prostorije do suterena. Zajednički veliki školski hol povezat će nove ulaze obeškole, bez prepreka do garderoba. Hol će se pretvoriti u  zajednički, korisni prostor obaveznog školskog centra.

Dodatno smo ugovorili direktno od strane državnog školskog odbora adaptaciju i sanitaciju  celokupnog sistema panik rasvete u državnom školskom centru.

Naručilac
Landesschulrat für Oberösterreich

Projekat
Nadogradnja i rekonstrukcijadržavnog školskog centra Bad Leonfelden

Obim usluga
Celokupnaelektrotehnika
Protupaničnarasvetana državnom školskom centru

Ključne brojke
Vremeizgradnje: Decembar 2015 – Januar2017

Ključne brojke hitne osvetljenje:
Završetak: Mart 2016

Naglasci
Dobili smo nalog za dogradnju i rekonstrukciju državnog školskog centra u BadLeonfelden od zadruge stanara LAWOG.

Podići će se osnovna škola i proširiti sa tri učionice na spratu. Između osnovne i buduće srednje škole izgraditi će se novo krilo na dva sprata. Stakleni krov iznad centralne dvorane osvetlitće prostorije do suterena. Zajednički veliki školski hol povezat će nove ulaze obeškole, bez prepreka do garderoba. Hol će se pretvoriti u  zajednički, korisni prostor obaveznog školskog centra.

Dodatno smo ugovorili direktno od strane državnog školskog odbora adaptaciju i sanitaciju  celokupnog sistema panik rasvete u državnom školskom centru.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023