×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Bürogebäude Vienna Immobilien

Bürogebäude Vienna Immobilien

Naručilac

Vienna Immobilien Invest GmbH

Wolfgang Denzel Auto AG

 

Projekat

Kancelarijska zgrada nalazi se u 1060 Beč, Gumpendorferstraße  19-21, u blizini bečkog buvljaka. Na toj se lokaciji nalaze i drugi visokokvalitetni kancelarijski prostori (1300 m²).

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za električnu instalaciju u kancelarijskim prostorima, preuređenje radionice Denzel i dodatnu parking etažu.

 

Narudžbina je obuhvatala sledeće električne instalacije:

 • sistem vatrodojave
 • sistem rasvete u nuždi
 • rasveta
 • glavni niskonaponski razvod
 • elektronička obrada podataka
 • merna, upravljačka i regulaciona tehnika
 • strujni vodovi
 • električni razvod
 • uzemljenje/zaštita od groma
 • izvedbeni projekt
 • sistem kontrole pristupa
 • sistem video-telefona (interkom)

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                        3.000 m²

Snaga električnog priključka:                       100 kW

Datum završetka:                                        jun 2012.

Naručilac

Vienna Immobilien Invest GmbH

Wolfgang Denzel Auto AG

 

Projekat

Kancelarijska zgrada nalazi se u 1060 Beč, Gumpendorferstraße  19-21, u blizini bečkog buvljaka. Na toj se lokaciji nalaze i drugi visokokvalitetni kancelarijski prostori (1300 m²).

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za električnu instalaciju u kancelarijskim prostorima, preuređenje radionice Denzel i dodatnu parking etažu.

 

Narudžbina je obuhvatala sledeće električne instalacije:

 • sistem vatrodojave
 • sistem rasvete u nuždi
 • rasveta
 • glavni niskonaponski razvod
 • elektronička obrada podataka
 • merna, upravljačka i regulaciona tehnika
 • strujni vodovi
 • električni razvod
 • uzemljenje/zaštita od groma
 • izvedbeni projekt
 • sistem kontrole pristupa
 • sistem video-telefona (interkom)

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                        3.000 m²

Snaga električnog priključka:                       100 kW

Datum završetka:                                        jun 2012.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023