×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Bürogebäude Vienna Immobilien

Bürogebäude Vienna Immobilien

Naručilac
Vienna Immobilien Invest GmbH
Wolfgang Denzel Auto AG

Projekat
Kancelarijska zgrada nalazi se u 1060 Beč, Gumpendorferstraße  19-21, u blizini bečkog buvljaka. Na toj se lokaciji nalaze i drugi visokokvalitetni kancelarijski prostori (1300 m²).

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za električnu instalaciju u kancelarijskim prostorima, preuređenje radionice Denzel i dodatnu parking etažu.

Narudžbina je obuhvatala sledeće električne instalacije:
sistem vatrodojave
sistem rasvete u nuždi
rasveta
glavni niskonaponski razvod
elektronička obrada podataka
merna, upravljačka i regulaciona tehnika
strujni vodovi
električni razvod
uzemljenje/zaštita od groma
izvedbeni projek
sistem kontrole pristupa
sistem video-telefona (interkom)

Ključne brojke
Ukupna površina:                                        3.000 m²
Snaga električnog priključka:                       100 kW
Datum završetka:                                        jun 2012.

Naručilac
Vienna Immobilien Invest GmbH
Wolfgang Denzel Auto AG

Projekat
Kancelarijska zgrada nalazi se u 1060 Beč, Gumpendorferstraße  19-21, u blizini bečkog buvljaka. Na toj se lokaciji nalaze i drugi visokokvalitetni kancelarijski prostori (1300 m²).

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za električnu instalaciju u kancelarijskim prostorima, preuređenje radionice Denzel i dodatnu parking etažu.

Narudžbina je obuhvatala sledeće električne instalacije:
sistem vatrodojave
sistem rasvete u nuždi
rasveta
glavni niskonaponski razvod
elektronička obrada podataka
merna, upravljačka i regulaciona tehnika
strujni vodovi
električni razvod
uzemljenje/zaštita od groma
izvedbeni projek
sistem kontrole pristupa
sistem video-telefona (interkom)

Ključne brojke
Ukupna površina:                                        3.000 m²
Snaga električnog priključka:                       100 kW
Datum završetka:                                        jun 2012.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023