×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Cineplexx Algund

Cineplexx Algund

Naručilac
Expert Gerüstbau KG – Ponteggi Sas

Projekat
Najsavremeniji multiplex bioskop u Južnom Tirolu otvoren je u okviru Algo tržnog centra u Algundu. Cineplexx Algund nudi najnovije blokbastere u 4 bioskopa, na nemačkom i italijanskom jeziku, za mlade i stare. Cineplexx ALGO je verovatno jedini bioskop u Italiji koji će biti otvoren 2021.

Obim radova
Obim radova obuhvata isporuku i montažu 4 hale na cca 1500 m2 sa najnovijom tehnikom slike i zvuka. LSG je bio odgovoran za sve električne instalacije.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina: 1.500 m2
Položeni kablovi: 28.000 m
Rasvetna tela gazišta: 140 m
Rasvetna tela: 300 kom
Instalisana snaga: 100 kW

Naglasci
Poseban izazov na ovom projektu bili su problemi koji su proizašli iz pandemije Covida i donekle komunikacija na italijanskom jeziku. Korona kriza je nažalost odložila otvaranje bioskopa za skoro godinu i po dana.

Dovršenje
Avgust, 2021

Naručilac
Expert Gerüstbau KG – Ponteggi Sas

Projekat
Najsavremeniji multiplex bioskop u Južnom Tirolu otvoren je u okviru Algo tržnog centra u Algundu. Cineplexx Algund nudi najnovije blokbastere u 4 bioskopa, na nemačkom i italijanskom jeziku, za mlade i stare. Cineplexx ALGO je verovatno jedini bioskop u Italiji koji će biti otvoren 2021.

Obim radova
Obim radova obuhvata isporuku i montažu 4 hale na cca 1500 m2 sa najnovijom tehnikom slike i zvuka. LSG je bio odgovoran za sve električne instalacije.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina: 1.500 m2
Položeni kablovi: 28.000 m
Rasvetna tela gazišta: 140 m
Rasvetna tela: 300 kom
Instalisana snaga: 100 kW

Naglasci
Poseban izazov na ovom projektu bili su problemi koji su proizašli iz pandemije Covida i donekle komunikacija na italijanskom jeziku. Korona kriza je nažalost odložila otvaranje bioskopa za skoro godinu i po dana.

Dovršenje
Avgust, 2021

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023