×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Cineplexx Delta City

Cineplexx Delta City

Naručilac
Cineplexx SRB d.o.o.

Projekat
Kompletne elektro i mašinske instalacije na rekonstrukciji Cineplexx-a u sklopu shopping centra Delta City u Beogradu.

Obim radova
Na 2.000 m2 ukupne površine renoviran je bioskop u potpuno novoj digitalnoj tehnologiji projekcije filma. Bioskop sadrži 6 hala. Sve hale su u potpunosti digitalizovane i opremljene sa vrhunskom Real D 3D tehnologijom.

Ključni pokazatelji
Površina:                                         2.000 m2
Položeni kablovi:                            20.000 m
Rasvetna tela:                                 600 kom

Naglasci
I na ovom projektu izazov čini kratak rok izrade.

Dovršetak
09/2017.

Naručilac
Cineplexx SRB d.o.o.

Projekat
Kompletne elektro i mašinske instalacije na rekonstrukciji Cineplexx-a u sklopu shopping centra Delta City u Beogradu.

Obim radova
Na 2.000 m2 ukupne površine renoviran je bioskop u potpuno novoj digitalnoj tehnologiji projekcije filma. Bioskop sadrži 6 hala. Sve hale su u potpunosti digitalizovane i opremljene sa vrhunskom Real D 3D tehnologijom.

Ključni pokazatelji
Površina:                                         2.000 m2
Položeni kablovi:                            20.000 m
Rasvetna tela:                                 600 kom

Naglasci
I na ovom projektu izazov čini kratak rok izrade.

Dovršetak
09/2017.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023