×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Cineplexx Parndorf

Cineplexx Parndorf

Naručilac
Cineplexx AT

Projekat
Grupacija Cineplexx je naručila izradu kompletnih elektro i mašinskih instalacija na Cineplexx-u Parndorf.

Obim radova
Investitor se odlučio na parceli od 6.000 m2 ukupne površine sagraditi bioskop. Bioskop sadrži 5 sala ukupnog kapaciteta od 900 mesta. Bioskop sale su  kao i sve do sada također opremljene sa modernom tehnologijom  za projekciju  filmova. LSG je bio zadužen za sve elektro i mašinske instalacije. U sklopu bioskopa smešten je i restoran.

Ključni pokazatelji
Površina parcele: 3.000 m2
Položeni kablovi: 110 km
Rasvetna tela:  1300 kom

Naglasci
Izazov i na ovom projektu je bio kratak rok izrade.

Dovršenje
03/2018.

Naručilac
Cineplexx AT

Projekat
Grupacija Cineplexx je naručila izradu kompletnih elektro i mašinskih instalacija na Cineplexx-u Parndorf.

Obim radova
Investitor se odlučio na parceli od 6.000 m2 ukupne površine sagraditi bioskop. Bioskop sadrži 5 sala ukupnog kapaciteta od 900 mesta. Bioskop sale su  kao i sve do sada također opremljene sa modernom tehnologijom  za projekciju  filmova. LSG je bio zadužen za sve elektro i mašinske instalacije. U sklopu bioskopa smešten je i restoran.

Ključni pokazatelji
Površina parcele: 3.000 m2
Položeni kablovi: 110 km
Rasvetna tela:  1300 kom

Naglasci
Izazov i na ovom projektu je bio kratak rok izrade.

Dovršenje
03/2018.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023