×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Falkensteiner Premium Camping

Falkensteiner Premium Camping

Naručilac
Borik d.o.o.

Projekat
Luksuzni kamp Borik sa 369 smeštajnih jedinica, od čega je 269 parcela za kamp vozila, 87 mobilnih kućica i 13 glamping jedinica. Vrednost investicije iznosi 9  a vrednost  LSG radova iznosi 2 miliuna evra.

Obim radova
LSG Building Solutions d.o.o. je bio zadužen za kompletnu izradu elektro-mašinskih instalacija te vodovoda i kanalizacije (hidrantska mreža), kako u svim objektima kampa (wellness, restoran, sanitarni blok, recepcija) tako i kompletna instalaciona infrastruktura za sve sadržaje kampa (glavni priključci za kamp parcele, priključci za mobilne kućice, spoljna rasveta, rampe sa video kontrolom na glavnom ulazu, trafostanica, kontrola pristupa, automatsko upravljanje CNUS, kompletan DTK razvod).

Ključni pokazatelji
Površina: 8,6  ha
Smeštajne jedinice: 369 kom
Električna priključna snaga: 1,2 MW
Priključna snaga grejanja: 1 MW
Položeno cevi na vodi i odvodnji: 10 km
Položeno cevi za elektro infrastrukturu: 8 km
Položeno raznih kabela za jaku struju: 35 km
Položeno raznih kabela za slabu struju: 20 km

Naglasci
Radovi su trajali 8 meseci. Luksuzni kamp sa pet zvezdica – Falkensteiner Premium Camping Zadar će biti otvoren tokom cele godine.

Završetak radova
07/2019

Naručilac
Borik d.o.o.

Projekat
Luksuzni kamp Borik sa 369 smeštajnih jedinica, od čega je 269 parcela za kamp vozila, 87 mobilnih kućica i 13 glamping jedinica. Vrednost investicije iznosi 9  a vrednost  LSG radova iznosi 2 miliuna evra.

Obim radova
LSG Building Solutions d.o.o. je bio zadužen za kompletnu izradu elektro-mašinskih instalacija te vodovoda i kanalizacije (hidrantska mreža), kako u svim objektima kampa (wellness, restoran, sanitarni blok, recepcija) tako i kompletna instalaciona infrastruktura za sve sadržaje kampa (glavni priključci za kamp parcele, priključci za mobilne kućice, spoljna rasveta, rampe sa video kontrolom na glavnom ulazu, trafostanica, kontrola pristupa, automatsko upravljanje CNUS, kompletan DTK razvod).

Ključni pokazatelji
Površina: 8,6  ha
Smeštajne jedinice: 369 kom
Električna priključna snaga: 1,2 MW
Priključna snaga grejanja: 1 MW
Položeno cevi na vodi i odvodnji: 10 km
Položeno cevi za elektro infrastrukturu: 8 km
Položeno raznih kabela za jaku struju: 35 km
Položeno raznih kabela za slabu struju: 20 km

Naglasci
Radovi su trajali 8 meseci. Luksuzni kamp sa pet zvezdica – Falkensteiner Premium Camping Zadar će biti otvoren tokom cele godine.

Završetak radova
07/2019

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023