×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Filijale Erste Bank

Filijale Erste Bank

Naručilac
Erste & Steiermarkische Bank

Projekat
LSG Building Solutions d.o.o. naručio je rekonstrukciju postojećih filijala ERSTE BANKE na  Zagrebačkom Velesajmu i u Masarykovoj ulici.

Obim usluga
U našem obimu usluga bili su izvođenje svih električnih i mehaničkih instalacija na rekonstrukciji postojećih filijala na Zagrebačkom Velesajmu i u Masarykovoj ulici.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina: 1100 m2
Elektro radovi na priključenju: 100  kW
Kapacitet ventilacije: 6.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 80 kW

Naglasci
Kratki rokovi u izgradnji filijala uvek su  izazov za LSG  koji je i ovog puta uspešno savladan.

Završetak radova
05/2018

Naručilac
Erste & Steiermarkische Bank

Projekat
LSG Building Solutions d.o.o. naručio je rekonstrukciju postojećih filijala ERSTE BANKE na  Zagrebačkom Velesajmu i u Masarykovoj ulici.

Obim usluga
U našem obimu usluga bili su izvođenje svih električnih i mehaničkih instalacija na rekonstrukciji postojećih filijala na Zagrebačkom Velesajmu i u Masarykovoj ulici.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina: 1100 m2
Elektro radovi na priključenju: 100  kW
Kapacitet ventilacije: 6.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 80 kW

Naglasci
Kratki rokovi u izgradnji filijala uvek su  izazov za LSG  koji je i ovog puta uspešno savladan.

Završetak radova
05/2018

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023