×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Fortuna Mall

Fortuna Mall

Naručilac
Portico Investments Romania srl

Projekat
Rekonstrukcija poslovnog kompleksa „Fortuna Mall“ u Drobeti Turnu Severin

Obim radova
Kompletno projektovanje i izvođenje mašinskih i električnih sistema  za bruto površinu od 15.000 m2

Ključni indikatori
Sprinkler instalacija – cca. 1.000 sprinkler mlaznica

Naglasci
Radovi su morali da budu izvedeni u samo 3 meseca i na veliko zadovoljstvo naručioca dovršeni su na vreme.

Naručilac
Portico Investments Romania srl

Projekat
Rekonstrukcija poslovnog kompleksa „Fortuna Mall“ u Drobeti Turnu Severin

Obim radova
Kompletno projektovanje i izvođenje mašinskih i električnih sistema  za bruto površinu od 15.000 m2

Ključni indikatori
Sprinkler instalacija – cca. 1.000 sprinkler mlaznica

Naglasci
Radovi su morali da budu izvedeni u samo 3 meseca i na veliko zadovoljstvo naručioca dovršeni su na vreme.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023