×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hofer Refresh

Hofer Refresh

Naručilac
Hofer KG

Projekat
Mi smo angažovani od Hofer KG (Investitor) osvežiti sisteme rasvete na oko  400 poslovnica u celoj Austriji te tako trgovinama dati novi izgled. S preciznošću i savesno ispoštovan tesni i ambiciozni izvedbeni plan, opet  je potvrdio LSG tokom cele faze projekta kao kompetentnog partnera.

Obim usluga
Osvežavanje oko 400 Hofer trgovina u Austriji.
U dogovorenom roku, trgovine će biti podvrgnute izmenama koje donose sledeća poboljšanja:

optimizacija rasvete na  policama za  kozmetiku
adaptacija rasvete trgovina
kozmetičke robe i opremanje zidnih rashladnih polica sa LED rasvetom.

Za pozdrav kupcima će se postaviti LED ekran u ulaznom prostoru.

Ključne brojke
Kilometraža: 35.000 km
Ugrađena rasvetna tela:  cca. 9.500 kom.
Ugrađeni mini kanali – 8.5km
Period izvođenja: veljača 2016- kolovoz 2016

Bitne karakteristike
Poseban izazov ovdje je bio upravljanje materijalom i osobljem. Pažljiva priprema posla i tačno klasifikovanje timova pokazalo se kao ključ za uspješno sprovođenje.

Naručilac
Hofer KG

Projekat
Mi smo angažovani od Hofer KG (Investitor) osvežiti sisteme rasvete na oko  400 poslovnica u celoj Austriji te tako trgovinama dati novi izgled. S preciznošću i savesno ispoštovan tesni i ambiciozni izvedbeni plan, opet  je potvrdio LSG tokom cele faze projekta kao kompetentnog partnera.

Obim usluga
Osvežavanje oko 400 Hofer trgovina u Austriji.
U dogovorenom roku, trgovine će biti podvrgnute izmenama koje donose sledeća poboljšanja:

optimizacija rasvete na  policama za  kozmetiku
adaptacija rasvete trgovina
kozmetičke robe i opremanje zidnih rashladnih polica sa LED rasvetom.

Za pozdrav kupcima će se postaviti LED ekran u ulaznom prostoru.

Ključne brojke
Kilometraža: 35.000 km
Ugrađena rasvetna tela:  cca. 9.500 kom.
Ugrađeni mini kanali – 8.5km
Period izvođenja: veljača 2016- kolovoz 2016

Bitne karakteristike
Poseban izazov ovdje je bio upravljanje materijalom i osobljem. Pažljiva priprema posla i tačno klasifikovanje timova pokazalo se kao ključ za uspješno sprovođenje.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023