×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hofer

Hofer

Naručilac
Hofer KG
2521 Trumau

Projekat
Od godine 2007. do godine 2012. bili smo angažovani na obnovi i rekonstrukciji tehničkog uređenja za13 Hofer trgovina u Beču i u Donjoj Austriji.

Obim usluga
Instalacija postrojenja za grejanje, sanitarije i ventilaciju/klimatizaciju.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                               16.900 m²

 

Naručilac
Hofer KG
2521 Trumau

Projekat
Od godine 2007. do godine 2012. bili smo angažovani na obnovi i rekonstrukciji tehničkog uređenja za13 Hofer trgovina u Beču i u Donjoj Austriji.

Obim usluga
Instalacija postrojenja za grejanje, sanitarije i ventilaciju/klimatizaciju.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                               16.900 m²

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023