×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hotel Römerhof

Hotel Römerhof

Naručilac
Hotel Römerhof Restaurantions BetriebsgesmbH

Projekt
Hotel  sa 4 zvjezdice obnovljen je sa 51 klimatizovanih,

raskošno opremljenih komfornih soba s balkonom. Novogradnja je uređena na udaljenosti od 120 m od sadašnjeg hotela Römerhof.

Obim usluga
Bili smo angažirani kao partner za izradu instalacija grejanja, ventilacije i klimatizacije, te vodovodnog sistema.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                      9000 m²
Toplinski kapacitet:                                   250 kW
Kapacitet hlađenja                                    110 kW
Datum završetka:                                    april 2009

Bitne karakteristike
Funkcionalnost i izvanredna lepota – to je filozofija koja krasi Römerhof. Pažnja je posvećena najsavremenijem dizajnu uz primenu lokalnih materijala. Osim toga, naglasak je stavljen na ambijente usklađene s prirodom.

 

Naručilac
Hotel Römerhof Restaurantions BetriebsgesmbH

Projekt
Hotel  sa 4 zvjezdice obnovljen je sa 51 klimatizovanih,

raskošno opremljenih komfornih soba s balkonom. Novogradnja je uređena na udaljenosti od 120 m od sadašnjeg hotela Römerhof.

Obim usluga
Bili smo angažirani kao partner za izradu instalacija grejanja, ventilacije i klimatizacije, te vodovodnog sistema.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                      9000 m²
Toplinski kapacitet:                                   250 kW
Kapacitet hlađenja                                    110 kW
Datum završetka:                                    april 2009

Bitne karakteristike
Funkcionalnost i izvanredna lepota – to je filozofija koja krasi Römerhof. Pažnja je posvećena najsavremenijem dizajnu uz primenu lokalnih materijala. Osim toga, naglasak je stavljen na ambijente usklađene s prirodom.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023