×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hyundai Flagship Store

Hyundai Flagship Store

Naručilac

Hyundai Import GmbH

 

 

Projekat

Glavni  maloprodajni prostor Hyundaija nalazi se u sedištu uvoznika  u 1230 Beč, Richard Strauss Straße 14.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za rekonstrukciju kancelarijskih prostora, izgradnju izložbenih prostora, pregrađivanje recepcije, kao i sanaciju  kancelarije.

 

Narudžbina je obuhvatala sedeće elektroinstalacije:

 • sistem vatrodojave
 • sistem rasvete u nuždi
 • rasveta
 • glavni niskonaponski razvod
 • elektronska obrada podataka
 • merna, upravljačka i regulaciona tehnika
 • strujni vodovi
 • električni razvod
 • uzemljenje/zaštita od groma
 • izvedbeni projekat
 • kontrola pristupa
 • sistem video-telefona (interkom)
 • uređaj kamere
 • upravljanje rasvetom

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                           4.000 m²

Snaga električnog priključka:                           300 kW

Datum završetka:                                           jul 2012

 

Naručilac

Hyundai Import GmbH

 

 

Projekat

Glavni  maloprodajni prostor Hyundaija nalazi se u sedištu uvoznika  u 1230 Beč, Richard Strauss Straße 14.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za rekonstrukciju kancelarijskih prostora, izgradnju izložbenih prostora, pregrađivanje recepcije, kao i sanaciju  kancelarije.

 

Narudžbina je obuhvatala sedeće elektroinstalacije:

 • sistem vatrodojave
 • sistem rasvete u nuždi
 • rasveta
 • glavni niskonaponski razvod
 • elektronska obrada podataka
 • merna, upravljačka i regulaciona tehnika
 • strujni vodovi
 • električni razvod
 • uzemljenje/zaštita od groma
 • izvedbeni projekat
 • kontrola pristupa
 • sistem video-telefona (interkom)
 • uređaj kamere
 • upravljanje rasvetom

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                           4.000 m²

Snaga električnog priključka:                           300 kW

Datum završetka:                                           jul 2012

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023