×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hyundai Flagship Store

Hyundai Flagship Store

Naručilac
Hyundai Import GmbH

Projekat
Glavni  maloprodajni prostor Hyundaija nalazi se u sedištu uvoznika  u 1230 Beč, Richard Strauss Straße 14.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za rekonstrukciju kancelarijskih prostora, izgradnju izložbenih prostora, pregrađivanje recepcije, kao i sanaciju  kancelarije.

Narudžbina je obuhvatala sedeće elektroinstalacije:
sistem vatrodojave
sistem rasvete u nuždi
rasveta
glavni niskonaponski razvod
elektronska obrada podataka
merna, upravljačka i regulaciona tehnika
strujni vodovi
električni razvod
uzemljenje/zaštita od groma
izvedbeni projekat
kontrola pristupa
sistem video-telefona (interkom)
uređaj kamere
upravljanje rasvetom

Ključne brojke
Ukupna površina:                                           4.000 m²
Snaga električnog priključka:                           300 kW
Datum završetka:                                           jul 2012

 

Naručilac
Hyundai Import GmbH

Projekat
Glavni  maloprodajni prostor Hyundaija nalazi se u sedištu uvoznika  u 1230 Beč, Richard Strauss Straße 14.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za rekonstrukciju kancelarijskih prostora, izgradnju izložbenih prostora, pregrađivanje recepcije, kao i sanaciju  kancelarije.

Narudžbina je obuhvatala sedeće elektroinstalacije:
sistem vatrodojave
sistem rasvete u nuždi
rasveta
glavni niskonaponski razvod
elektronska obrada podataka
merna, upravljačka i regulaciona tehnika
strujni vodovi
električni razvod
uzemljenje/zaštita od groma
izvedbeni projekat
kontrola pristupa
sistem video-telefona (interkom)
uređaj kamere
upravljanje rasvetom

Ključne brojke
Ukupna površina:                                           4.000 m²
Snaga električnog priključka:                           300 kW
Datum završetka:                                           jul 2012

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023