×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kepler Universitätsklinikum GmbH

Kepler Universitätsklinikum GmbH

Projekat
Nacionalna- ženskai dečjabolnica Linz

Obim usluga
Raspodelaenergije
Instalacija slabe struje
Tekuće izmeneu operacionim salama
Radovi na sanaciji celokupnihelektroinstalacija

Ključne brojke
Vremeizvođenja: Januar 2016 – Decembar. 2016

Naglasci
Putem natječaja dobili smo nalog zaključno sa 2018.g. a naš obim isporuke obuhvata stalne rekonstrukcije, adaptacije i obnovu na Nacionalnoj ženskoj i dečjoj bolnici.

Ovi poslovi obnove izvodit će se za vremerada zdravstvene ustanove.

Projekat
Nacionalna- ženskai dečjabolnica Linz

Obim usluga
Raspodelaenergije
Instalacija slabe struje
Tekuće izmeneu operacionim salama
Radovi na sanaciji celokupnihelektroinstalacija

Ključne brojke
Vremeizvođenja: Januar 2016 – Decembar. 2016

Naglasci
Putem natječaja dobili smo nalog zaključno sa 2018.g. a naš obim isporuke obuhvata stalne rekonstrukcije, adaptacije i obnovu na Nacionalnoj ženskoj i dečjoj bolnici.

Ovi poslovi obnove izvodit će se za vremerada zdravstvene ustanove.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023